Informasjon

Autisme og kosthold

Kostholdets innvirkning på autisme har blitt undersøkt i en rekke studier. Kostomlegging i håp om å bedre tilstanden er et kontroversielt tema, hvor ekspertene ikke er enige.

Selv om mange studier har blitt gjennomført ut fra mistanke om feil med vitaminer, mineraler eller andre kostfaktorer hos barn med autisme, kan ikke forskerne trekke noen klare og entydige konklusjoner om kostens betydning. Mange har hevdet at bestemte vitaminer, mineraler eller andre kosttilskudd er nyttige ved autisme. Selv om få av disse observasjonene er blitt støttet av vitenskapelige studier, forteller enkelte foreldre og leger om bedringer i symptomene hos barn som har fått bestemte tilskudd.

Vitaminer

Vitamin B er det kosttilskuddet som er grundigst studert hos personer med autisme. Vitamin B er egentlig en samling av vitaminer, som blant andre ting er nødvendige for regulering av nervesystemet. Det er utført en rekke studier med tilskudd av vitamin B og magnesium. En oversikt over utførte studier ble publisert i 20051 (og er enda ikke revidert, mars 2018). Det ble da utført en gjennomgang av alle tidligere studier, og man fant bare tre studier som tilfredsstilte kravene til god kvalitet. Totalt inkluderte studiene 33 pasienter. Den ene studien fokuserte på barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og symptomer som kunne minne om alvorlig epilepsi. Åtte pasienter ble inkludert. Det viste seg at det var en liten bedring i IQ hos barna som fikk aktivt medikament. Den bedringen som ble observert i IQ, er gyldig for en svært liten undergruppe av barn med autisme. Med så få studier og så få pasienter, kan man ikke si at denne type dietter har noen sikker effekt. Man kan heller ikke si noe om eventuelle skadelige effekter av slik diett.

Det anbefales at du som forelder konfererer med barnets behandlingsteam om bruken av slike tilskudd. Det anbefales å innhente råd fra kostholdsekspertise. Selv om vitaminer, mineraler og mange andre kostholdstilskudd er viktige for kroppsfunksjoner, så kan noen av dem være farlige hvis de blir tatt i for store doser.

Kostomlegging

Dette er et kontroversielt tema, og det er ikke internasjonal enighet om betydningen av kostomlegging.

Særlig i Norge er det gjort mye forskning rundt betydningen av kostholdet ved autisme (Reichelt og medarbeidere). Observasjoner har gitt mistanke om at gluten og kasein fra kumelk kan ha betydning for utviklingen av autisme. Gluten finnes i våre vanligste kornslag hvete, rug, bygg og havre. Kasein er et melkeprotein.

Det er utviklet en teori om at disse proteinene er sentrale i utviklingen av autisme. Matproteinene gluten, gliadin og kasein blir i følge denne teorien ufullstendig brutt ned i tarmen. Som et resultat kommer biologisk aktive peptider (mindre biter av disse proteinene) over i sirkulasjonen, og de kan blant annet påvirke hjernen. Slike peptider kan spores i urinen hos en del autistiske barn. Enkelte forskere tror at disse peptidene sammen med såkalte serotonin-opptak-stimulerende-faktorer er avgjørende for utviklingen av autisme. Ved å fjerne disse stoffene fra kosten unngås de skadelige effektene.

I en gjennomgang av utførte studier fra 20082 fant forskerne totalt to studier av god kvalitet publisert siden 1965. Totalt omfattet disse studiene 35 pasienter. Det ble utgitt 3 artikler på bakgrunn av disse 2 studiene. Den ene studien viste en svært liten, men målbar forbedring på blant annet sosial isolasjon og evne til å kommunisere. Den andre studien fant ingen forskjell mellom de to gruppene. Konklusjonen er at med så få pasienter, kan man ikke si at denne type dietter har noen sikker effekt. Man kan ikke si noe om eventuelle skadelige effekter av slik diett heller.

Om du ønsker å prøve slik behandling på ditt barn, bør du konferere med behandlingsteamet. For å sikre et fullverdig kosthold når man fjerner grupper av fødemidler, bør man få hjelp fra en fagperson.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Nye C, Brice A. Combined vitamin B6-magnesium treatment in autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003497. DOI: 10.1002/14651858.CD003497.pub2. DOI
  2. Millward C, Ferriter M, Calver SJ, et. al., Gluten- and casein-free diets for autistic spectrum disorder, Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2 The Cochrane Library