Informasjon

Autisme spekter forstyrrelser (ASD) - en oversikt

Autisme spekter forstyrrelser er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis debuterer før tre års alder. Tilstanden kan graderes etter alvorlighetsgrad. Barneautisme er den alvorligste formen og rammer gutter oftere enn jenter, og innebærer blant annet unormale sosiale ferdigheter.

Hva er autisme spekter forstyrrelser?

Autisme spekter forstyrrelse (autism spectrum disorder, ASD) er en samlebegnelse på ulike varianter av autisme. ASD kan inndeles i ulike alvorlighetsgrader. Barneautisme er den undergruppen med det mest alvorlige avviket. I denne artikkelen omtales tilstanden som autisme.

Autisme omtales av fagpersoner som en nevropsykiatrisk sykdom. Autisme skyldes først og fremst forandringer i hjernen som medfører en lang rekke utviklingsforstyrrelser hos små barn. Det dreier seg om to hovedproblemer:

  • Uvanlig sosialt samspill og kommunikasjon
  • Begrenset, gjentakende, stereotypt atferdsmønster, interesser eller aktiviteter

Autisme betegnes også som gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, infantil autisme og autismespekterforstyrrelser (ASD). Unormal utvikling foreligger i tidlig barndom, men blir ofte tydelig først senere. Tilstanden debuterer vanligvis før 3 års alder.

Det kan foreligge forsinket språkutvikling, og 1 av 4 barn med tilstanden mister tidligere oppnådde språkferdigheter.

Neste side