Informasjon

Autisme - en oversikt

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis debuterer før tre års alder. Autisme rammer gutter oftere enn jenter, og innebærer blant annet unormale sosiale ferdigheter.

Hva er autisme?

Autisme omtales av fagpersoner som en nevropsykiatrisk sykdom. Autisme skyldes først og fremst forandringer i hjernen som medfører en lang rekke utviklingsforstyrrelser hos små barn. Det dreier seg om to hovedproblemer:

  • Uvanlig sosialt samspill og kommunikasjon
  • Begrenset, gjentakende, stereotypt atferdsmønster, interesser eller aktiviteter

Autisme betegnes også som gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, infantil autisme og autismespekterforstyrrelser (ASD) - en samlebetegnelse på ulike varianter av autisme. Unormal utvikling foreligger i tidlig barndom, men blir ofte manifest først senere. Tilstanden debuterer vanligvis før 3 års alder.

Det kan foreligge forsinket språkutvikling, og 1 av 4 barn med tilstanden mister tidligere oppnådde språkferdigheter.

Neste side