Informasjon

Symptomer og tegn ved autisme spekter forstyrrelser

Typiske symptomer på autisme spekter forstyrrelser er at barnet mister språk og trekker seg tilbake fra omverdenen.

Autisme spekter forstyrrelse (autism spectrum disorder, ASD) er en samlebegnelse på ulike varianter av autisme. ASD kan inndeles i ulike alvorlighetsgrader. Barneautisme er den undergruppen med det mest alvorlige avviket. I denne artikkelen omtales tilstanden som autisme.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis oppdages hos småbarn fra 1,5 til 3 års alderen. Tilstanden er karakterisert ved at barnet trekker seg tilbake og mister kontakten med omverden, barnet utvikler ikke språk og det oppfører seg merkelig - utfører ofte gjentatte og stereotype aktiviteter.

Symptomer og tegn på autisme

Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet reagerer mindre på andre mennesker, også på dem selv. Det mest fremtredende kjennemerket på autisme er reduserte sosiale ferdigheter. Barnet bryr seg ikke om omverdenen. Tilstanden påvirker språk og atferd. Autismen kan medføre at barnet har mange ulike symptomer og tegn innenfor disse hovedområdene, og de opptrer med ulike grader av alvorlighet. Hvis et barn er autistisk, kan man gjenkjenne følgende tegn vedrørende sosiale ferdigheter, språk, kommunikasjon og atferd:

Sosiale ferdigheter

 • Reagerer ikke på navnet sitt
 • Unngår øyekontakt
 • Motsetter seg å bli løftet opp og kost med - skriker for å bli satt ned
 • Synes å være uvitende om andres følelser
 • Ønsker å leke alene - trekker seg tilbake i sin egen verden, eller har påfallende merkelig måte å være sammen med andre på

Språk

 • Starter å snakke senere enn andre barn
 • Kan etterhvert tape evnen til å si ord og setninger som det tidligere kunne si
 • Snakker med en unormal tone eller rytme
 • Kan ikke starte en samtale eller holde en samtale gående
 • Kan gjenta ord og setninger, men forstår ikke hvordan det skal bruke dem

Atferd

 • Utfører gjentatte bevegelser, som det å stå å gynge med kroppen eller vri hendene
 • Utvikler sære vaner og ritualer
 • Blir forstyrret av den minste endring i rutiner og vaner, som for eksempel at du flytter på en gjenstand som barnet har stilt opp
 • Kan være selvskadende, som å stange hodet i veggen eller å bite seg selv
 • Hyperaktivitet
 • Kan bli fascinert av deler av en gjenstand, som for eksempel hjulet på en lekebil, smaken eller lukten av bilen

Autisme spekter tilstander finnes på alle nivåer av intellektuell fungering og evne til læring. Felles er at de har vansker med å kommunisere og anvende kunnskapen i hverdagslivet, og vansker med tilpasningen i sosiale situasjoner.

Noen sosiale ferdigheter utvikles over tid, men selv de best funksjonerende autistiske barn har vansker med å kommunisere med omverdenen.

Vil du vite mer?