Informasjon

Utviklingsforstyrrelser hos barn

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er alvorlige tilstander som barneautisme, Retts syndrom og Aspergers syndrom. Tidlig diagnose og tiltak er viktig for å gi barna best mulig behandling.

Diagnosen

Utredningen forutsetter et tett samarbeid mellom ulike faggrupper. ASD diagnosene er beskrivende og stilles på bakgrunn av en helhetsvurdering av symptomer, utviklingshistorie og forløp. Det finnes ingen blodprøver eller bildediagnostiske funn som stadfester diagnosen.

Autisme mistenkes hos et barn rundt 14 måneder som ikke prøver å gjøre seg forstått ved å peke på gjenstander, som ikke vender blikket mot interessante gjenstander og som ikke viser interesse for enkel lek.

Forrige side Neste side