Informasjon

Autismespekterforstyrrelser - oversikt

Prognose

Personer med autismespekterforstyrrelser har et bredt spekter av funksjonsnivå fra de dypest fysisk, psykisk og sosialt funksjonshemmede til personer som er selvhjulpne i det daglige og kan leve et godt liv. God tilrettelegging og opplæring vil ha stor betydning for funksjonsnivå og livskvalitet.

Forrige side Neste side