Informasjon

Angstlidelse hos barn og unge

Årsaker

Årsakene til angst hos barn og unge er sammensatte, men man tenker seg at medfødte egenskaper hos barnet virker sammen med oppvekstmiljø og livserfaring. Depresjon eller angstlidelse hos foreldre vil gjøre barnet spesielt disponert for slike lidelser gjennom både arv og oppvekstmiljø.

Forrige side Neste side