Informasjon

Angstlidelse hos barn og unge

Angst hos barn og unge kan være angst for å bli skilt fra foreldrene, angst for sosiale situasjoner, angst som kommer i anfall - panikkangst, og en generell angst.

Diagnostikk

Når en angsttilstand skal diagnostiseres, vil legen være interessert i grundig informasjon om sykehistorien og symptomene. Undersøkelsen av barnet vil som regel foregå ved samtale. Standardiserte spørreskjema benyttes ofte, og noen av disse utfylles av den unge selv. Det vil også bli foretatt en kroppsundersøkelse, for å utelukke at andre sykdommer ligger til grunn for symptomer som magesmerter og hodepine.

Forrige side Neste side