Informasjon

Angstlidelse hos barn og unge

Prognose

Vi vet nokså lite om hvordan angsttilstander i barndommen forløper, men noe er allikevel kjent. Plagene vil ofte avta spontant, men de kan lett gjenoppstå. Noen vil kunne utvikle panikkangst i voksen alder, og forekomsten av depressiv lidelse vil også være litt høyere blant voksne med angstlidelse som barn.

Grovt sett blir to av tre friske, mens en av tre får plager i voksen alder. De som er spesielt utsatt for slike langvarige plager, vil være de som er disponert for tilstanden ved arv, de som har flere tilfeller av psykiske symptomer i familien, følelsesmessig umodne barn med lav terskel for symptomer og barn med stor grad av avhengighet i familien.

Eventuelle komplikasjoner vil kunne være vedvarende angstlidelse eller depresjon som hindrer normalutvikling og viktige sosiale erfaringer.

Forrige side Neste side