Informasjon

Angstlidelse hos barn og unge

Angst hos barn og unge kan være angst for å bli skilt fra foreldrene, angst for sosiale situasjoner, angst som kommer i anfall - panikkangst, og en generell angst.

Prognose

En vet nokså lite om hvordan angsttilstander i barndommen forløper, men noe er allikevel kjent. Plagene vil ofte avta spontant, men de kan lett gjenoppstå. Noen vil kunne utvikle panikkangst i voksen alder, og forekomsten av depressiv lidelse vil også være litt høyere blant voksne med tidligere angstlidelse.

Grovt sett blir to av tre friske, mens en av tre får plager i voksen alder. De som er spesielt utsatt for slike langvarige plager, vil være de som er disponert for tilstanden ved arv, de som har flere tilfeller av psykiske symptomer i familien, følelsesmessig umodne barn med lav terskel for symptomer og barn med stor grad av avhengighet i familien.

Eventuelle komplikasjoner vil kunne være vedvarende angstlidelse eller depresjon som hindrer normalutvikling og viktige sosiale erfaringer.

Forrige side Neste side