Informasjon

Angstlidelse hos barn og unge

Angst hos barn og unge kan være angst for å bli skilt fra foreldrene, angst for sosiale situasjoner, angst som kommer i anfall - panikkangst, og en generell angst.

Vil du vite mer?

  • Angstlidelser hos barn og unge
  • Angstringen, Telefon: 22 22 35 30. E-post: angstringen@angstringen.no
Forrige side