Informasjon

Atferdsforstyrrelser hos barn

Årsak

Grunnen til at enkelte barn utvikler en atferdsforstyrrelse, antas å være en kombinasjon av medfødte faktorer og oppvekstmiljø. Det regnes som en risikofaktor hvis barnet er hyperaktivt, har et vanskelig temperament, har lære-/skolevansker, er deprimert eller har lav selvfølelse, eller har svake sosiale ferdigheter. I dette siste ligger særlig tendensen til å mistolke andres handlinger som fiendtlige.

Også forhold i familien kan ha betydning for utvikling av en slik lidelse. Eksempel på slike forhold er foreldrenes psykiske helse, eventuelt kriminalitet og alkoholmisbruk. Også konflikter foreldrene i mellom, manglende varme og stabilitet i hjemmet kan påvirke barnet. Det samme gjelder dersom oppdragelsen av barnet enten er svært streng eller lite konsekvent.

Forrige side Neste side