Informasjon

Atferdsforstyrrelser hos barn

Prognose

Barn med alvorlige atferdsforstyrrelser har ofte høy forekomst av psykiatriske lidelser som voksne. For en god prognose er det viktig å legge vekt på å utvikle barnets gode evner, etablere et godt nettverk rundt barnet, samt å sørge for at det har god kontakt med minst en stabil voksen person. Evnen til kontakt med mennesker generelt er også viktig.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse starter oftest før barnet er åtte år. Atferdsvanskene begynner vanligvis hjemme, men kan over tid også forekomme i barnehage/på skole og i andre sammenhenger. Oppfølgingsstudier viser at hos om lag en tredjedel vil det være kontinuerlige atferdsvansker med utvikling av atferdsforstyrrelse (usosialisert og sosialisert) over tid. De øvrige to tredjedelene vil ikke oppfylle kriterier for diagnosen opposisjonell atferdsforstyrrelse etter en periode på tre år. Tidlig symptomdebut er forbundet med økt risiko for vedvarende vansker.

Forrige side Neste side