Informasjon

Bipolare lidelser hos barn og ungdom

Bipolare lidelser har symptomer med store variasjoner i aktivitetsnivå og humør. Det er alvorlige sykdommer, men tilstanden er ofte vanskelig å oppdage hos barn og unge, og diagnosen stilles ofte først mange år etter at sykdommen brøt ut.

Hva er bipolar lidelse?

Bipolare lidelser både blant barn, ungdom og voksne er karakterisert ved alvorlige svingninger i aktivitetsnivå og stemningsleie. Det svinger mellom oppstemte (maniske) og eventuelle depressive episoder.

  • Depresjonssymptomer er nedsatt aktivitet (energitap), interessetap, tristhet og tretthet.
  • Manisymptomer er oppstemthet og ekstremt økt aktivitet (mengde energi), pratsomhet, ukritisk oppførsel og redusert søvnbehov.

Angst, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser og selvmordsfare ses i alle faser. Det skilles mellom ulike undertyper av bipolare lidelser.

Viktig i diagnostikken er at bipolare lidelser har et episodisk preg, og at atferden under sykdomsepisoder er klart forskjellig fra barnets vanlige atferd.

Bipolare spektrumlidelser er en samlebetegnelse for bipolare lidelser som også inkluderer tilfeller som ikke oppfyller kriteriene for mani.

Bipolar lidelse er en sjelden tilstand blant barn, og det finnes ikke undersøkelser på forekomst i Norge. Internasjonale forekomststudier viser svært forskjellige resultater på grunn av ulike definisjoner og krav til funksjonsnedsettelse, men en samlestudie angir knapt 2 prosent bipolart spektrum hos barn og tenåringer.

I to norske studier fant man at blant pasientene med bipolar lidelse hadde i den ene studien 55 prosent av pasientene, og i den andre 38 prosent av pasientene, fått de første sikre tegnene på sykdom i barneåra eller tenåra.

Neste side