Informasjon

Bipolare lidelser hos barn og ungdom

Årsaker

Bipolare lidelser anses først og fremst som arvelige. Barn av foreldre med bipolar lidelse har overhyppighet av psykiske lidelser - oftest ADHD, depresjon, bipolare lidelser og angst. Disse synes å ha god effekt av stemningsstabiliserende medikamenter. Dersom foreldrene har god effekt av litium, er barna gjerne mindre syke og har bedre prognose.

Forrige side Neste side