Informasjon

Bipolare lidelser hos barn og ungdom

Behandling

En god behandlingsplan omfatter dagbokregistrering av symptomer, informasjon om sykdommen, samtaletilbud ved behov, minst mulig stress, sunn livsførsel med nok søvn, stor forsiktighet med alkohol, et godt samarbeid mellom førstelinje- og annenlinjetjenesten og medisinering. Uttalte maniske symptomer gjør det nødvendig å legge inn pasienten for å beskytte vedkommende mot uhensiktsmessig atferd og uheldige handlinger, samt å sikre at relevant behandling kommer i gang. Som regel har den unge pasienten ingen sykdomserkjennelse og ønsker derfor sjelden selv å bli behandlet. Tvangsinnleggelse er ofte nødvendig.

Maniske episoder bør alltid behandles med medisiner. Den akutte behandlingen vil som regel bestå i antipsykotisk medisinering iblant kombinert med stemningsstabiliserende og/eller beroligende (sederende) medisin etter retningslinjer som ved behandling av voksne. Det kan være nødvendig med flere ulike typer medisiner samtidig, men de gis med stor varsomhet og bare over kortere perioder. Også depressive episoder bør behandles medikamentelt.

Psykososial behandling må supplere medikamentell behandling. Innsats i forhold til familieproblemer, skoleproblemer, sosial funksjon bør alltid vurderes. Pasient og familie må få kunnskap om hvordan tilbakefall best forebygges: regelmessig medikasjon, stressreduksjon, stabil livsrytme. Individuell psykoterapi og familiefokusert terapi har gitt bedret prognose ved å bedre problemløsning og sosiale ferdigheter.

Forrige side Neste side