Informasjon

Bipolare lidelser hos barn og ungdom

Prognose

Bipolare lidelser er alvorlige sykdommer med høy sykelighet og dødelighet. Sykdommene debuterer tidlig, halvparten før 19 års alder. Diagnosen stilles gjennomsnittlig ti år etter symptomdebut.

Stemningsstabiliserende medikasjon synes å redusere funksjonssvikt og selvmordsatferd. Tilbakefallshyppigheten avtar med iverksettelse av forebyggende behandling med litium.

Pasienten bør følges opp nøye med jevnlige kontroller av blodprøver, blodtrykk, vekt, foruten det psykososiale.

Forrige side Neste side