Informasjon

Depresjon hos barn og unge

Depresjoner hos barn og unge kan ha symptomer som tristhet, endret selvfølelse og aktivitetsnivå. Men hos barn og ungdom kan også skoletretthet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet og uro være tegn på depresjon.

Hva er depresjon?

Barn kan uttrykke tristhet på en litt annen måte enn voksne. Særlig gjelder dette yngre barn. Generelt uttrykker barn tristhet mindre tydelig i språket sammenlignet med voksne. Tristhet hos barn kan også være uttrykk for andre problemer (som for eksempel omsorgssvikt). Manisk-depressiv sinnslidelse kan debutere i ungdomsårene, og karakteriseres av vekselvis senket (depresjon) og hevet (mani) stemningsleie.

Neste side