Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Selvmordsforsøk kan skje både hos barn som har hatt en vanskelig oppvekst, og barn som har hatt en god oppvekst. Er du urolig for barnet ditt, så søk hjelp. Det er nesten alltid bedre å bry seg enn å vente og se.

Forekomst

Hvert år er det dessverre mange gutter og jenter som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv. Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv. Nesten 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, og ofte er det ingen andre som vet om det.

Selvmord hos barn under 12 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvdestruktiv atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge.

Selvmord er nå blitt den vanligste dødsårsak blant gutter og unge menn i Norge (27 prosent av alle dødsfall i 1998). Men også for jenter og unge kvinner står selvmord nå for en betydelig andel av alle dødsfall (24 prosent i 1998). Selvmord må derfor anses som en av de aller største trusler mot folkehelsen blant de unge.

I løpet av perioden 1993–2004 døde 91 barn under 16 år ved selvmord i Norge. I 2015 var det 6 selvmord blant jenter og 13 selvmord blant gutter under 20 år.

Neste side