Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Selvmordsforsøk kan skje både hos barn som har hatt en vanskelig oppvekst, og barn som har hatt en god oppvekst. Er du urolig for barnet ditt, så søk hjelp. Det er nesten alltid bedre å bry seg enn å vente og se.

Forekomst

Hvert år er det dessverre noen gutter og jenter som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv. Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Mer enn én av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, ofte er det ingen andre som vet om det. Det er vanlig å anta at forekomsten av selvmordsforsøk er åtte til ti ganger høyere enn antall selvmord.

Selvmord blant barn under 15 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvskadende atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge.

Selvmord er en de vanligste dødsårsakene blant gutter og unge menn i Norge. Også for jenter og unge kvinner står selvmord for en betydelig andel av alle dødsfall. Antall dødsfall av selvmord og villet egenskade har de siste ligget mellom 30 og 40 tilfeller årlig blant ungdom under 20 år. Selvmord må derfor anses som en av de største truslene mot folkehelsen blant unge.

Neste side