Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Selvmordsforsøk kan skje både hos barn som har hatt en vanskelig oppvekst, og barn som har hatt en god oppvekst. Er du urolig for barnet ditt, så søk hjelp. Det er nesten alltid bedre å bry seg enn å vente og se.

Forekomst

Hvert år er det dessverre noen gutter og jenter som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv. Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv. Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Mer enn en av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, ofte er det ingen andre som vet om det.

Selvmord blant barn under 15 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvskadende atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge.

Selvmord er en de vanligste dødsårsakene blant gutter og unge menn i Norge. Også for jenter og unge kvinner står selvmord for en betydelig andel av alle dødsfall. Antall dødsfall av selvmord og villet egenskade i 2017 blant jenter og gutter mellom 10 og 19 år var henholdsvis 16 og 37. Selvmord må derfor anses som en av de største truslene mot folkehelsen blant unge.

Neste side