Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Temaside om Korona

Årsaker

Det kan være mange årsaker til at barn og ungdom forsøker å ta sitt eget liv, og noen ganger klarer man ikke å finne noen spesiell årsak. Nedenfor har vi satt opp en liste over noen av de tingene man mener kan øke risikoen for selvmordsforsøk hos barn og unge:

  • Vanskelige konflikter med foreldre eller andre i familien.
  • Psykisk sykdom hos foreldre eller hos den unge selv.
  • Det å miste noen man er glad i. Det kan være at noen i familien eller en nær venn dør, men man kan også oppleve at man mister noen når mor og far skiller seg.
  • Det å mangle nære og gode venner kan oppleves veldig tungt. Mange barn og ungdommer føler seg ensomme og utelatt fra "gjengen".
  • Hvis man er nedfor og føler seg deprimert, gjerne over lang tid, så kan hos noen selvmordsforsøk oppleves som eneste utvei. De fleste har fortsatt lyst til å leve, men det kan være vanskelig å be om hjelp, og da blir selvmordsforsøket nettopp et rop om hjelp.
  • Rusmisbruk.
  • Langvarig eller livsvarig sykdom kan få en person til å vurdere selvmordsforsøk.
  • Noen prøver å ta livet sitt etter å ha opplevd at noen de ser opp til har tatt selvmord. Slike forbilder kan være noen i familien eller en venn, men det kan også være en popstjerne eller annen kjent person i media som har stor påvirkningskraft.
  • Tilgang til metoder.
  • Tidligere selvmordsforsøk.

Til slutt må man huske følgende: en kan tro at selvmord og selvmordsforsøk bare rammer barn som har hatt en vond oppvekst. Men foreldre som har gitt barna sine en oppvekst som alle og enhver vil mene er god, kan allikevel oppleve at barna deres ønsker å skade seg selv eller begå selvmord. Mange faktorer kan bidra til at en vanskelig situasjon kan fremstå uløselig for den unge.

Forrige side Neste side