Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Temaside om Korona

Faresignaler

Det finnes en rekke faresignaler som du som forelder bør være oppmerksom på:

 • Tidligere selvmordsforsøk øker sjansen for nye forsøk.
 • Verbale trusler om selvmord bør alltid tas alvorlig.
 • Hvis barnet ditt kvitter seg med eller gir bort gjenstander som er verdifulle for ham eller henne, kan dette være et tegn på at et selvmordsforsøk planlegges.
 • Innsamling av informasjon om selvmordsmåter.
 • Mye snakk og diskusjon om selvmord og selvmordsmåter.
 • Det at barnet uttrykker håpløshet og hjelpeløshet.
 • Sinne rettet mot seg selv eller deg eller verden generelt.
 • Hvis dystre tema som har med død å gjøre, går igjen i diskusjoner, skolestiler, tegninger og lignende, kan det være grunn til å mistenke at barnet går med selvmordstanker.
 • Nylig tap av venn eller familiemedlem (dødsfall -også kjæledyr, skilsmisser).
 • Plutselige endringer i personlighet (aggressivitet, sosial isolasjon, humørsvingninger, høyrisikoaktiviteter).
 • Plutselige endringer i skoleprestasjoner (til det bedre eller til det verre).
 • Søvnløshet.
 • Økt søvnbehov.
 • Kronisk hodepine eller vondt i magen.
 • Interesseløs atferd (ingenting er moro lenger).
 • Bruk eller endret bruk av rusmidler.

Generelt kan man si følgende: Se etter plutselige endringer i oppførsel som vedvarer over en lengre periode, og som angår og griper inn i de fleste områder i hans eller hennes liv.

Forrige side Neste side