Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, informasjon til foreldre

Temaside om Korona

Hva slags hjelp finnes?

Både barnet, foreldrene og søsken av barnet vil ofte ha et behov for hjelp. Stikkordet når det gjelder forebygging av selvmord, er samtale. Hele familien bør få tilbud om hjelp fra kvalifisert helsepersonell, fastlege, psykolog eller psykiater. Selv om man har gode venner som støtter opp om seg, vil det oftest hjelpe å snakke med en som er trenet i dette og som står utenfor. 

Forrige side Neste side