Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom

Selvmordsforsøk kan være uttrykk for et virkelig ønske om å dø, men det er oftere uttrykk for et desperat ønske om hjelp og endring i en uutholdelig livssituasjon.

Forekomst

Hvert år er det dessverre mange gutter og jenter som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv. Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv. Nesten en tredjedel av barn og ungdom forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, og ofte er det ingen andre som vet om det.

Selvmord hos barn under 12 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvdestruktiv atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge.

Selvmord er nå blitt den vanligste dødsårsak blant gutter og unge menn i Norge (27 prosent av alle dødsfall i 1998). Men også for jenter og unge kvinner står selvmord nå for en betydelig andel av alle dødsfall (24 prosent i 1998). Selvmord må derfor anses som en av de aller største trusler mot folkehelsen blant de unge.

I løpet av perioden 1993–2004 døde 91 barn under 16 år ved selvmord i Norge. I 2015 var det 6 selvmord blant jenter og 13 selvmord blant gutter under 20 år.

Årsaker

Det kan være mange årsaker til at barn og ungdom forsøker å ta sitt eget liv, og noen ganger klarer man ikke å finne noen spesiell årsak. Nedenfor har vi satt opp en liste over noen av de tingene man mener kan øke risikoen for selvmordsforsøk.

 • Vanskelige konflikter med foreldre eller andre i familien.
 • Psykisk sykdom hos foreldre.
 • Det å miste noen man er glad i. Det kan være at noen i familien eller en nær venn dør, men man kan også oppleve at man mister noen når mor og far skiller seg.
 • Det å mangle nære og gode venner kan oppleves veldig tungt. Mange barn og ungdommer føler seg ensomme og utelatt fra "gjengen".
 • Hvis man er nedfor og føler seg deprimert, gjerne over lang tid, så kan hos noen selvmordsforsøk oppleves som eneste utvei. De fleste har fortsatt lyst til å leve, men det kan være vanskelig å be om hjelp, og da blir selvmordsforsøket nettopp et rop om hjelp.
 • Stoffmisbruk.
 • Langvarig eller livsvarig sykdom kan få en person til å vurdere selvmordsforsøk.
 • Noen prøver å ta livet sitt etter å ha opplevd at noen de ser opp til har tatt selvmord. Slike forbilder kan være noen i familien eller en venn, men det kan også være en popstjerne eller annen mediekjent person som har stor påvirkningskraft.
 • Tilgang på våpen.
 • Tidligere selvmordsforsøk.

Utløsende faktorer

Når man kommer så langt at man forsøker å ta sitt eget liv, så har man som regel gått og tenkt på det i lengre tid. Selve selvmordsforsøket er likevel ofte en øyeblikkshandling som ofte ikke er planlagt. Det kan utløses av flere ting:

 • Nylig opplevd krise (for eksempel dødsfall i familien)
 • Krangel med nære personer (foreldre, kjæreste, venner)
 • Trøbbel med skolen eller politiet (dårlige karakterer, utvisning fra skolen, arrestasjon)
 • Det å bli nedverdiget overfor andre (for eksempel mobbing)
 • Å oppleve stor skuffelse eller følelse av nederlag

Etter et selvmordsforsøk

En av de viktigste tingene du skal huske fra denne informasjonsbrosjyren, er følgende: Det er veldig få av dem som prøver å ta selvmord, som senere dør av selvmord. Det er altså godt håp om at situasjonen vil løse seg, selv om selvmordsforsøk er en alvorlig sak. En person som har prøvd å ta sitt eget liv, trenger hjelp for å komme seg ut av den fortvilte situasjonen han eller hun har havnet i. Og slik hjelp finnes.

Hva slags hjelp finnes?

Er du blant dem som har forsøkt å ta sitt eget liv, så kan du og bør du få hjelp fra kvalifiserte psykologer og psykiatere. Selv om du har mange gode venner som kan støtte deg, vil det oftest hjelpe å snakke med en som har kunnskaper om dette og som står utenfor situasjonen. Ofte er man så flau og skamfull over det hele at man stenger seg inne med følelsene sine. Det er utrolig viktig at du prøver å overvinne denne skamfølelsen, og søker hjelp. Fagfolkene er der for å hjelpe deg, og du vil få respekt og omsorg. Alle du snakker med har taushetsplikt, så du skal ikke være redd for at noe du sier kommer ut til andre. Kanskje føles det ikke så flaut hvis du prøver å tenke på at du ikke er den eneste som har forsøkt selvmord. Det er ikke flaut å søke hjelp, det er tvert imot veldig modig. Det å snakke om tingene sammen med fagfolk er helt avgjørende for å unngå å havne i samme situasjon på nytt.

Vil du vite mer?