Informasjon

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom

Selvmordsforsøk kan være uttrykk for et virkelig ønske om å dø, men det er oftere uttrykk for et desperat ønske om hjelp og endring i en uutholdelig livssituasjon.

Forekomst

Hvert år er det dessverre noen gutter og jenter som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv. Antall selvmordsforsøk antas å være mange ganger høyere enn antall selvmord. Nesten en tredjedel av barn og ungdom forteller at de har hatt selvmordstanker. Mer enn en av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, ofte er det ingen andre som vet om det.

Selvmord hos barn under 15 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvskadende atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge.

Selvmord er en de vanligste dødsårsakene blant gutter og unge menn i Norge. Også for jenter og unge kvinner står selvmord for en betydelig andel av alle dødsfall. Antall dødsfall av selvmord og villet egenskade i 2017 blant jenter og gutter mellom 10 og 19 år var henholdsvis 16 og 37. Selvmord må derfor anses som en av de største truslene mot folkehelsen blant unge.

Årsaker

Det kan være mange årsaker til at barn og ungdom forsøker å ta sitt eget liv, og noen ganger klarer man ikke å finne noen spesiell årsak. Nedenfor har vi satt opp en liste over noen av de tingene man mener kan øke risikoen for selvmordsforsøk.

 • Vanskelige konflikter med foreldre eller andre i familien.
 • Psykisk sykdom hos foreldre eller hos den unge selv.
 • Det å miste noen man er glad i. Det kan være at noen i familien eller en nær venn dør, men man kan også oppleve at man mister noen når mor og far skiller seg.
 • Det å mangle nære og gode venner kan oppleves veldig tungt. Mange barn og ungdommer føler seg ensomme og utelatt fra "gjengen".
 • Hvis man er nedfor og føler seg deprimert, gjerne over lang tid, så kan hos noen selvmordsforsøk oppleves som eneste utvei. De fleste har fortsatt lyst til å leve, men det kan være vanskelig å be om hjelp, og da blir selvmordsforsøket nettopp et rop om hjelp.
 • Rusmisbruk.
 • Langvarig eller livsvarig sykdom kan få en person til å vurdere selvmordsforsøk.
 • Noen prøver å ta livet sitt etter å ha opplevd at noen de ser opp til har tatt selvmord. Slike forbilder kan være noen i familien eller en venn, men det kan også være en popstjerne eller annen mediekjent person som har stor påvirkningskraft.
 • Tilgang til metoder.
 • Tidligere selvmordsforsøk.

Utløsende faktorer

Den som er kommet så langt at han/hun forsøker å ta sitt eget liv, har som regel gått og tenkt på det i lengre tid. Selve selvmordsforsøket er likevel ofte en øyeblikkshandling som ofte ikke er planlagt og kan utløses av flere ting:

 • Nylig opplevd krise (for eksempel dødsfall i familien)
 • Krangel med nære personer (foreldre, kjæreste, venner)
 • Trøbbel med skolen eller politiet (dårlige karakterer, utvisning fra skolen, arrestasjon)
 • Det å bli nedverdiget overfor andre (for eksempel mobbing, seksuelt overgrep)
 • Å oppleve stor skuffelse eller følelse av nederlag

Etter et selvmordsforsøk

Det er få av de som prøver å ta selvmord, som senere dør av selvmord. Det er altså godt håp om at situasjonen vil løse seg, selv om selvmordsforsøk er en alvorlig sak. En person som har prøvd å ta sitt eget liv, trenger hjelp for å komme seg ut av den fortvilte situasjonen han eller hun har havnet i. Og slik hjelp finnes.

Hva slags hjelp finnes?

Er du blant dem som har forsøkt å ta sitt eget liv, så kan du og bør du få hjelp fra kvalifisert helsepersonell - fastlege, psykolog eller psykiater. Selv om du har mange gode venner som kan støtte deg, vil det oftest være riktig å snakke med en som har kunnskap om dette og som står utenfor situasjonen. Ofte er man flau og skamfull over det hele og stenger seg inne med følelsene sine. Det er utrolig viktig at du prøver å overvinne denne skamfølelsen og søker hjelp. Fagfolkene er der for å hjelpe deg, og du vil få respekt og omsorg. Alle du snakker med har taushetsplikt, så du skal ikke være redd for at noe du sier kommer ut til andre. Kanskje føles det lettere å ta steget hvis du prøver å tenke på at du ikke er den eneste som har forsøkt selvmord. Det er ikke flaut å søke hjelp, det er tvert imot veldig modig. Det å snakke om vanskelighetene med fagfolk er helt avgjørende for å unngå å havne i samme situasjon på nytt.

Vil du vite mer?