Informasjon

Tics og Tourettes

Tics og Tourettes syndrom har symptomer som plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder, og kan forekomme hos mange. Ved Tourettes syndrom øker og avtar tics over tid, i voksen alder gjenstår ofte kun minimale symptomer.

Hva er tics og Tourettes syndrom?

Tilstander der det dominerende symptomet er en eller annen form for tics, det vil si plutselige og hurtige ufrivillige bevegelser (motoriske tics) eller lyder (vokale tics) som kremting, hosting, banning og gjentakelse av spesielle ord. Et og annet isolert tic kan forekomme hos mange, men ved Tourettes syndrom øker og avtar tics over dager, uker eller måneder, og pasienten opplever nye og gamle tics. Ofte foreligger andre samtidige psykiske problemer. Tilstanden ble første gang beskrevet av Georges Gilles de la Tourette i 1885.

Forbigående tics ses hos 15-25 prosent av alle barn. Tourettes syndrom forekommer hos omtrent en prosent av alle barn. Det er tre til fem ganger vanligere at gutter blir rammet av Tourette enn jenter. Som regel blir plagene lagt merke til i 2 til 15 års alderen. 96 prosent av alle med tilstanden har tydelige plager ved 11 års alderen. Et større register av barn med Tourette viser at gjennomsnittsalderen for debut av Tourette er vel seks år.

Neste side