Informasjon

Tics og Tourettes

Tics og Tourettes syndrom har symptomer som plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder, og kan forekomme hos mange. Ved Tourettes syndrom avtar tics over tid, i voksen alder gjenstår ofte kun minimale symptomer.

Temaside om Korona

Hva er tics og Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom (TS) er en tilstand der barn utvikler motoriske eller vokale tics. Tics er plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser (motoriske tics) eller lyder (vokale tics) som kremting, hosting, banning og gjentakelse av spesielle ord. Et og annet isolert tic kan forekomme hos mange, men ved Tourettes syndrom øker og avtar tics over dager, uker eller måneder, og pasienten opplever nye og gamle tics. Diagnosen krever at pasienten ikke skal ha hatt en periode uten tics i mer enn 2 måneder. Ofte foreligger andre samtidige psykiske problemer. Tilstanden ble første gang beskrevet av Georges Gilles de la Tourette i 1885.

Hvis kun motoriske tics eller kun vokale tics er til stede i en periode på mer enn ett år, betegnes tilstanden som "kroniske motoriske tics" eller "kroniske vokale tics".

Forbigående tics ses hos 15-25 prosent av alle barn. Tourettes syndrom forekommer hos omtrent én prosent av alle barn. Det er tre til fem ganger vanligere at gutter blir rammet av Tourette enn jenter. Et større register av barn med Tourette viser at gjennomsnittsalderen for debut av Tourette er vel 5-6 år. Som regel blir plagene lagt merke til i 2 til 15 års alderen. 96 prosent av alle med tilstanden har tydelige plager ved 11 års alderen. 

Neste side