Informasjon

Tics og Tourettes

Tics og Tourettes syndrom har symptomer som plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder. Ved Tourettes syndrom avtar tics over tid, i voksen alder gjenstår ofte kun minimale symptomer.

Hva er tics og Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom (TS) er en tilstand der barn utvikler motoriske eller vokale tics. Tilstanden ble første gang beskrevet av Georges Gilles de la Tourette i 1885.

Tics er plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser (motoriske tics) som blunking, grimasering, kasting med hodet, eller lyder (vokale tics) som kremting, hosting, banning og gjentakelse av spesielle ord.

Mange barn har tics i en avgrenset periode, men for diagnosen Tourettes syndrom kreves at tics har vært tilstede i mer enn ett år, og det foreligger ulike motoriske tics og minst ett vokalt tics. Hvis kun motoriske tics eller kun vokale tics er til stede i en periode på mer enn ett år, betegnes tilstanden som "kroniske motoriske tics" eller "kroniske vokale tics".

Neste side