Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Årsaker

I mange tilfeller er Tourettes syndrom en arvelig tilstand med flere liknende tilfeller i familien. Forløpet av tilstanden, med debut i førskolealder og et maksimum ved 12 års alder og påfølgende reduksjon i symptomene, gjenspeiler forstyrrelser i modningen av en bestemt del av hjernen, de basale gangliene.

Over halvparten av barna med Tourettes syndrom har samtidig andre vansker som tvangslidelse og ADHD. Depresjon, angst og atferdsproblemer er andre plager som hyppig ses sammen med Tourette og disse kan være mer forstyrrende enn tics, eller de kan forverre plagene med tics. Utviklingsforstyrrelser som lese- og skrivevansker og lærevansker ses også hyppigere blant barn med Tourette.

Forrige side Neste side