Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Prognose

Tics varierer typisk over tid både i type og omfang, med gode og dårlige perioder. Ved Tourettes syndrom øker og avtar tics over dager, uker eller måneder, og barnet/ungdommen opplever nye og gamle tics. Tics når som regel sitt maksimum rundt 12 års alder, for deretter å avta gradvis. Hele 90 prosent opplever bedring av tics frem til 18 års alder. Omtrent 40 prosent av barn med TS blir helt symptomfrie. Det er ikke klarlagt hvilke faktorer som bestemmer om tics vedvarer eller forsvinner mot voksen alder.

Utsiktene vil i stor grad avhenge av hvorvidt barnet/ungdommen klarer å opprettholde et positivt selvbilde, etablere vennskap med jevnaldrende, og i hvor stor grad det også finnes tilleggsplager som for eksempel oppmerksomhetsforstyrrelse eller tvangslidelse.

Forrige side Neste side