Informasjon

Tvangslidelser hos barn og unge

Tvangslidelser (OCD) hos barn og unge har symptomer som stadig tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Kognitiv atferdsterapi står sentralt i behandlingen av tvangslidelser.

Hva er tvangslidelser?

Tvangstanker (obsesjoner) er uønskete, påtrengende, gjentatte og uimotståelige tanker, følelser, idéer eller fornemmelser. De oppleves vanligvis som vonde, motbydelige, skremmende og/eller truende. Tankene bare dukker opp i bevisstheten, og du klarer ikke å bli kvitt dem, hvor mye du enn prøver.

Mange bruker også den engelske betegnelsen OCD, Obsessive Compulsive Disorder, om tvangslidelser.

Tvangshandlinger (kompulsjoner) er handlinger som en person føler seg tvunget til stadig å utføre, selv om han eller hun vet at det ikke er nødvendig. Du makter altså ikke å la være å gjenta handlingen. Et vanlig eksempel er at du bare må sjekke om døra er låst en gang til, selv om du egentlig er helt sikker på at den er låst.

Lettere grader av tvangshandlinger er vanlige: 15-30 prosent av befolkningen har dette problemet. 2-3,5 prosent har så store problemer med dette at man karakteriserer det som en sykdom.

De fleste merker symptomene rundt 20-årsalderen, men det kan starte i barneårene. Fordi mange føler det er flaut å fortelle om slike plager, er det nok flere enn vi tror som merker det allerede i barneårene, men som holder det skjult. Vanligvis tar det mange år før man våger å ta kontakt med lege på grunn av et slike problemer.

Det er omtrent dobbelt så mange gutter som jenter som har tvangslidelser før puberteten, mens det er motsatt etter puberteten. Tvangsatferden kan i en del tilfeller bli så ille at man ikke klarer å fungere i hverdagen.

Neste side