Informasjon

Tvangslidelser hos barn og unge

Temaside om Korona

Årsaker

Vi vet ikke sikkert årsaken til denne sykdommen, men vi vet at det er en kombinasjon av arv (genetikk) og miljøet du vokser opp i. Det er ofte økt forekomst av sykdommen i nærmeste familie. Belastende faktorer i familie og oppvekstmiljø kan være med å utløse eller vedlikeholde symptomene.

Er du beskjeden og perfeksjonistisk av deg, har du større risiko for å utvikle en tvangslidelse, men du behøver ikke ha disse karaktertrekkene for å utvikle lidelsen. Det må også understrekes at det er en glidende overgang mellom sykdom og normale variasjoner. I den normale utvikling hos de fleste barn ses forbigående at barnet kan være opptatt av ritualer. Behovet for disse normale ritualene forsvinner vanligvis i 8-årsalderen. Eksempler på lettere og normalt forbigående ritualer i barndommen er:

  • Lykketall
  • Ritualer ved leggetid
  • Unngå å tråkke på streker

Barn med tvangslidelse har ofte andre psykiske problemer også. Mange er deprimerte. Spiseforstyrrelser kan forekomme hos piker. Angsttilstander som generalisert angst, separasjonsangst og fobier opptrer hyppig. Tourettes syndrom ses ofte hos barn med tvangslidelser.

Forrige side Neste side