Informasjon

Tvangslidelser hos barn og unge

Temaside om Korona

Behandling

Det finnes flere behandlingsmåter som kan hjelpe barn og ungdom med tvangslidelser. Det er viktig at du tilegner deg kunnskap om tilstanden, slik at du får bedre innsikt i hva som utløser tilstanden og hva du eventuelt kan gjøre for å bedre situasjonen. I samarbeid med fastlege og spesialist kan du finne fram til et passende behandlingsopplegg. Foreldrene dine er viktige medspillere i behandlingen. Hele familien bør få grundig informasjon.

Kognitiv atferdsterapi

Såkalt kognitiv atferdsterapi står sentralt i behandlingen. Det innebærer at du sammen med dine foreldre og terapeuten forsøker å klargjøre hva tvangstankene og tvangshandlingene dine består i. Hvilke tanker er det som utløser katastrofefølelsen. Så vil terapeuten lage øvelser der du utsetter deg for den situasjonen der tvangstankene oppstår - f.eks. å røre et skittent dørhåndtak - og så forsøker du å finne alternative handlinger til ritualet, f.eks. å utsette ritualet, å endre ritualet eller å avkorte ritualet. Målet er å endre ditt fastlåste tankemønster. Øvelsene utfører du hjemme, gjerne med støtte av foreldrene dine. Det er viktig at du selv ser nytten av dette og ikke opplever behandlingen som angstforsterkende. Riktignok fungerer behandlingen slik at du opplever forbigående økt angst når du utfører en bestemt øvelse, men etter litt tid avtar angsten og du tåler situasjonen langt bedre enn før. Derfor er det viktig at du selv deltar i planleggingen av hva du kan og ikke kan gjøre.

Resultatet av atferdsterapi varierer fra barn til barn. Barn med mild til moderat tvangslidelse ser ut til å profitere mest på den psykologiske behandlingen, især hvis motivasjonen for å bekjempe symptomene er høy.

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling er ikke aktuelt før etter 7 års alderen. Forskerne tror at noe av forklaringen på tvangslidelsen, skyldes forandringer i signalstoffet serotonin som finnes i hjernen. Serotonin er viktig for overføring av signaler fra en nerve til en annen. Men hos mange med tvangslidelser fungerer ikke dette som det skal. Det er vist at depresjonsmedisiner av typen SSRI-preparater, som påvirker serotonin-nivået i hjernen - kan være nyttig ved tvangslidelser.

Virkningen kommer ikke med en gang. Dosen økes gradvis. I mange tilfeller kan det gå opptil 2 måneder før du merker effekt. Derfor må du ikke avbryte behandlingen før du har prøvd medisinen i minst 2 måneder. Få blir friske av denne behandlingen, men det angis at man kan bli 25-50 prosent bedre. Hvis den medikamentelle behandlingen kombineres med kognitiv atferdsterapi, regner vi med 75 prosent bedring - og noen blir faktisk friske. Vi vet ikke sikkert hvor lenge du bør ta medisinen, men mange eksperter anbefaler at dersom behandlingen hjelper, bør du fortsette i minimum 1-2 år, før behandlingen trappes ned.

Forrige side Neste side