Informasjon

Tvangslidelser hos barn og unge

Temaside om Korona

Prognose

Jo tidligere du kommer i gang med behandling, jo bedre er sjansene for at behandlingen skal lykkes. Det er også av stor betydning at den som skal behandles, er motivert for behandlingen.

Det foreligger få langtidsstudier av barn med tvangslidelser. Men en dansk studie med oppfølgingstid 6-22 år fant at omkring 50% fortsatt hadde tvangslidelse i voksen alder, enten som kronisk tilstand eller som episodisk. Det er ikke funnet at alder ved debut er knyttet til et bestemt utfall.

Forrige side Neste side