Informasjon

Spolebeinet ute av ledd, pulled elbow

Småbarn blir av og til dradd hardt i armen, med den følgen at hodet på spolebeinet dras ut av posisjon i albuen. Tilstanden gir umiddelbare smerter i albuen til barnet.

Albueleddet

Dette er en tilstand som ikke har noe godt norsk navn. Innenfor medisinen har den derimot en rekke ulike engelske benevnelser: Pulled elbow, nursemaid's elbow, supermarket elbow, m.fl. Tilstanden ses vanligvis hos barn under 5 år og har en årlig forekomst på rundt 1 prosent.

Hodet til spolebeinet (radius) dras nedover og delvis ut av ledd.

Årsak

Albueleddet
Albueleddet

Tilstanden oppstår typisk ved at en voksen person rykker hardt i armen til et barn, mens armen er strekt, slik som når man leier barnet. Mekanismen er at spolebeinet på underarmen blir dradd delvis ut av stilling. I denne prosessen ødelegges noen fibrer rundt benet slik at det ikke uten videre smetter på plass igjen.

Symptomer

Typisk vil barnet unnlate å bruke armen fordi det gjør vondt. Barnet vil som regel holde armen lett bøyd og med håndflaten inn mot kroppen.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av en typisk sykehistorie og karakteristiske funn. Det er ikke nødvendig med røntgenundersøkelse.

Behandling

Tilstanden behandles med å trykke og rotere leddet tilbake på plass, det som på fagspråket kalles reponering. Vanligvis kan dette utføres av allmennlegen.

Reponeringen foregår best slik: Man holder og støtter barnets albue i ene hånden og tar et tak rundt den nedre del av barnets underarm med den andre hånden. Armen vris så maksimalt innover (pronasjon) - det vil si slik at barnets håndflate vender nedover. Dette er vanligvis smertefullt for barnet, men smerten vil gi seg relativt raskt og barnet vil vanligvis begynne å bruke armen innen ca. 15 minutter. Med en slik manøver vil man tvinge spolebeinet tilbake i riktig posisjon, uten å gjøre skade på strukturer rundt.

Reponering kan også gjøres med bøyd albue og ved å vri utover (slik at barnets håndflate vender opp) - men denne metoden lykkes ikke like ofte i første forsøk.

Prognose

Prognosen er svært god, også ubehandlet, i og med at tilstanden som oftest går spontant tilbake etter 1-2 dager. Det anbefales likevel at man oppsøker lege, slik at barnet påføres minst mulig smerte, og at man er sikker på at spolebeinet kommer riktig på plass. Etter en slik episode bør barnet ikke dras etter armene, da det er mer utsatt for at skaden skal kunne oppstå igjen. Opptil 30 prosent opplever flere episoder.

Vil du vite mer?

  • Pulled elbow - for helsepersonell