Informasjon

Barneleddgikt - i få ledd

Det finnes flere former for barneleddgikt. De fleste barn som rammes av barneleddgikt, har en form som rammer et fåtall ledd. Moderne behandling har bidratt til en klar bedring i prognosen.

Temaside om Korona

Hva er barneleddgikt?

Barnleddgikt, kalles på fagspråket juvenil idiopatisk artritt (JIA), er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i ett eller flere ledd (artritt), og hvor sykdommen starter før fylte 16 år. Her i Norge oppdages barneleddgikt hos omtrent 140 barn hvert år. Total har cirka 100 barn i en befolkning på 100.000 barneleddgikt. Det er 2 ganger så mange jenter som gutter som rammes av sykdommen.

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt
 

Det finnes tre hovedtyper barneleddgikt som arter seg forskjellig, både med tanke på symptomer, behandling og sykdommens forløp. De tre hovedtypene er

 • Fåleddsykdom (Oligoartikulær type)
  • Utgjør litt mer enn 50% av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 4 eller færre ledd er angrepet (oligo = få)
 • Flerleddsykdom (Polyartikulær type)
  • Utgjør 25-40% av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 5 eller flere ledd er angrepet (poly = mange)
 • Systemisk type
  • Utgjør < 5%
  • Denne formen for barneleddgikt angriper ikke bare ledd, men også andre organ som hjerte, lever, lunger og lymfeknuter.
Neste side