Informasjon

Barneleddgikt - i få ledd

Diagnostikk

Juvenil idiopatisk artritt er en sykdom som i noen tilfeller kan være vanskelig å kjenne igjen. Symptomene kan være vage og leddsmertene lite framtredende. Tegn som kan gi mistanke om sykdommen, er haltende gange, stivhet i ledd (spesielt om morgenen når barnet våkner), at barnet vegrer seg for å bruke en fot eller arm, eller at barnets aktivitetsnivå blir lavere enn vanlig.

Mistenker legen at barnet kan ha barneleddgikt, vil videre undersøkelser gjøres av barnelege på sykehus.

En rekke andre tilstander kan gi liknende plager. I sykehus vil det alltid være nødvendig å foreta undersøkelser for å utelukke andre årsaker. Blodprøver kan vise betydelig forhøyet blodsenkning (SR), økt antall hvite blodlegemer, økt mengde blodplater og nedsatt blodprosent (anemi). Prøver av beinmarg og av leddvæske er også aktuelle (suges ut ved hjelp av en sprøyte). Røntgenbilder eller MR-bilder tas også i de fleste tilfellene.

Undersøkelse hos øyelege er viktige for å utelukke regnbuehinnebetennelse (iridocyklitt). Øyesykdom forekommer hos 10-20 prosent, er hyppigere blant jenter, og kan være uten symptomer. Det er derfor viktig med regelmessig kontroll hos øyelege frem til 14 års alderen

Forrige side Neste side