Informasjon

Barneleddgikt - i få ledd

Behandling

Behandlingen er langvarig og tverrfaglig, det vil si at barn med barneleddgikt behandles av flere grupper helsepersonell (barnelege, fastlege, øyelege, fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege eller andre som kan hjelpe barnet).

Det finnes en rekke medisiner som kan brukes i behandlingen av barneleddgikt. Medisinene omfatter både betennelsesdempende midler, smertestillende medisiner, kortison og immundempende midler. Den medikamentelle behandlingen har gjennomgått store endringer de senere årene, blant annet har man tatt i bruk såkalte biologiske medisiner. Hvilken behandling som er den beste, varierer fra tilfelle til tilfelle.

Hos barn med fåleddsykdom vil man ofte starte med NSAID, og ca. 30 prosent vil respondere positivt. Dersom effekt ikke foreligger etter 4-8 uker, forsøkes ofte kortikosteroidinjeksjoner inn i leddene. Ved vedvarende symptomer er det aktuelt med cellegift eller de nye og kostbare biologiske preparatene.

Fysioterapi og ergoterapi er en sentral del av behandlingen, og er viktig for å forhindre eller bremse funksjonsnedsettelse.

Forrige side Neste side