Informasjon

Barneleddgikt - systemisk type

Den systemiske typen barneleddgikt starter med feber og allmenne symptomer, ofte før det blir tydelig at leddene angripes.

Hva er barneleddgikt?

Barnleddgikt, på fagspråket kalt juvenil idiopatisk artritt (JIA), er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i ett eller flere ledd (artritt), og hvor sykdommen starter før fylte 16 år. Her i Norge oppdages sykdommen hos omtrent 140 barn hvert år. Total har ca. 100 barn i en befolkning på 100.000 barneleddgikt. Det er 2 ganger flere jenter enn gutter som rammes av sykdommen.

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt

Det finnes tre hovedtyper barneleddgikt som arter seg forskjellig, både med tanke på symptomer, behandling og sykdommens forløp. De tre hovedtypene er

 • Systemisk type
  • Utgjør 5-10%
  • Denne formen for barneleddgikt angriper ikke bare ledd, men også andre organ som hjerte, lever, lunger og lymfeknuter.
 • Polyartikulær type
  • Utgjør 25-40% av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 5 eller flere ledd er angrepet (poly, mange)
 • Oligoartikulær type
  • Utgjør ca. 50% av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 4 eller færre ledd er angrepet (oligo, få)
Neste side