Informasjon

Barneleddgikt - systemisk type

Barneleddgikt  finnes i tre ulike former: Fåleddsykdom, flerleddsykdom og systemisk type. Den systemiske typen barneleddgikt starter med feber og allmenne symptomer, ofte før det blir tydelig at leddene angripes.

Hva er barneleddgikt?

Barnleddgikt, på fagspråket kalt juvenil idiopatisk artritt (JIA), er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i ett eller flere ledd (artritt), og hvor sykdommen starter før fylte 16 år og skal ha vart i minst 6 uker. Her i Norge oppdages sykdommen hos omtrent 140 barn hvert år. Total har cirka 100 barn i en befolkning på 100.000 barneleddgikt. Det er dobbelt så mange jenter som gutter som rammes av sykdommen.

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt
Sluttstadium ved dårlig behandlet artritt
 

Det finnes tre hovedtyper barneleddgikt som arter seg forskjellig, både med tanke på symptomer, behandling og sykdommens forløp. De tre hovedtypene er

 • Systemisk type (kalles også Stills sykdom hos barn)
  • Utgjør mindre enn 5 prosent
  • Denne formen for barneleddgikt angriper ikke bare ledd, men også andre organ som hjerte, lever, lunger og lymfeknuter
 • Flerleddstype (polyartikulær type)
  • Utgjør 25-40 prosent av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 5 eller flere ledd er angrepet
 • Fåleddstype (oligoartikulær type)
  • Utgjør noe over 50 prosent av alle tilfellene av barneleddgikt
  • Kjennetegnes ved at 4 eller færre ledd er angrepet (oligo betyr få)
Neste side