Informasjon

Barneleddgikt - systemisk type

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingen er langvarig og tverrfaglig, det vil si at barn med barneleddgikt behandles av flere grupper helsepersonell (barnelege, fastlege, øyelege, fysioterapeut, ergoterapeut eller andre som kan hjelpe barnet).

Det finnes en rekke medisiner som kan brukes. Medisinene omfatter både betennelsesdempende midler, smertestillende medisiner, kortison, cellegifter, immundempende og såkalte biologiske preparater. Den medikamentelle behandlingen har gjennomgått store endringer de senere årene med sterkt forbedrede muligheter til å gi kontinuerlig god eller fullstendig sykdomskontroll. Særlig gjelder det de biologiske legemidlene. Hvilken behandling som er den beste, varierer fra tilfelle til tilfelle.

Fysioterapi og ergoterapi er viktig og kan forhindre eller bremse funksjonsnedsettelsen. Et egnet treningsprogram for barnet er ofte svært nyttig.

Forrige side Neste side