Informasjon

Benlengdeforskjell

Ulik lengde på bena er ingen uvanlig tilstand. Som regel dreier det seg om små forskjeller som ikke trenger behandling, eller som kan justeres med innleggsåler, men noen få trenger operasjon.

Hva er benlengdeforskjell ?

Benlengdeforskjell er ganske enkelt ulik lengde på høyrebenet og venstrebeinet. Hos de fleste av oss vil det være en viss forskjell i lengden på de to bena. Forskjeller på opptil 2 cm trenger ikke ha noen betydning.

I noen tilfeller kan imidlertid benlengdeforskjell gi ubehag og plager. Man kan utvikle en haltende gange med store bekkenbevegelser. Barn vil ofte veie opp for benlengdeforskjellen ved å stå på tærne på den korteste foten. Noen kan ha ryggsmerter. Tilstanden finnes i første rekke hos barn. Barn vokser i etapper, så under vekstperioden er det vanlig med ulik benlengde. En reell benlengdeforskjell vil ofte øke under vekstspurten i puberteten.

Årsak

Vanligvis er årsaken ukjent. Tilstanden kan være medfødt. Ved kjent årsak er det oftest vekstskiven (området hvor beinvekst skjer) i benet som er rammet. Infeksjon kan i noen tilfeller ødelegge vekstskiven. Det samme kan svulster, ulike nerve- og muskelsykdommer, tidligere brudd gjennom vekstskiven, langvarig avstivning av benet i stativ og hoftesykdommer hos barn.

Diagnosen

Bekkenet og ryggraden er som regel skjev ved benlengdeforskjell. Legen vurderer om det er en benlengdeforskjell ved å bedømme om hoftekammene står i samme høyde. Ved å legge klosser under det korteste benet, kan bena bli like lange, slik at ryggraden rettes ut og bekkenet kommer i vater. Legen kan dessuten måle henholdsvis lårlengdene og knelengdene.

Blodprøver har bare verdi hvis man vil utelukke underliggende sykdommer, noe som er sjelden. Røntgenbilde av bena gir det mest nøyaktige målet på benlengdeforskjellen. I tillegg vil det ofte være aktuelt å ta røntgenbilde av hånda til barnet for å bedømme skjelettalder. På den måten kan man bedømme hvor mye mer barnet kommer til å vokse, og hvor stor benlengdeforskjellen vil bli når vekstspurten i puberteten er over.

Behandling

Behandlingen avhenger av hvor stor benlengdeforskjellen er, og eventuelt hvor mye plager barnet har.

0-1 cm

Ingen behandling nødvendig. Eventuelt kan man forsøke innleggssåle hvis ryggsmerter er tilstede.

1-2 cm

Oppbygging av sko anbefales for å korrigere forskjellen.

Over 2 cm

Ulike alternativer vurderes av spesialist: Oppbygging av sko, inngrep som stanser veksten i vekstsonen på det lange beinet (epifysiodese), eventuelt forkortningsoperasjon, eventuelt i sjeldne tilfeller forlengelse av beinet

Benlengdeforskjell større enn 2,5 cm gir rett til dekning av utgifter til oppbygging av sko eller til spesialsko/ortopedisk fottøy.

Prognose

En benlengdeforskjell fører til kompensatorisk skjevhet i ryggen og i noen tilfeller ryggplager. Små benlengdeforskjeller under 2 cm gir imidlertid ikke mer ryggplager enn det som forekommer i normalbefolkningen. Skjevheten i ryggraden rettes opp dersom benlengdeforskjellen korrigeres med såleoppbygging av skoen i det korte benet.

Langtidsutsiktene for barn og ungdommer med benlengdeforskjell avhenger av graden av lengdeforskjell og valg av behandling. Selv om operasjoner på benlengdeforskjell vanligvis går greitt, kan det noen ganger oppstå komplikasjoner som betennelser i beinet, stramninger i muskulaturen, leddplager og skader på sener, muskler, nerver og kar.

Vil du vite mer?

  • Benlengdeforskjell - for helsepersonell