Informasjon

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Dette er en sykdom som vanligvis ses hos barn i alderen 3-12 år, hyppigst 5-7 år og oftest hos gutter. Nedsatt blodforsyning til lårbeinshodet gjør at lårbeinshodet delvis smuldrer opp før nytt bein gjendanner det.

Hva er Calvé-Legg-Perthes sykdom?

Calvé-Legg-Perthes sykdom 1
Lårbeinhodets blodforsyning

Dette er en sykdom som vanligvis ses hos barn i alderen 3-12 år, hyppigst 5-7 år og oftest hos gutter. Årlig får ca. 1 av 1.200 barn denne sykdommen - det vil i Norge si ca. 50 nye tilfeller per år.

Calvé-Legg-Perthes sykdom oppstår omkring vekstskiven i lårbenshodet. Vevet her får ikke den næringen det trenger på grunn av lokalt nedsatt blodtilførsel, og beinvevet i lårbenshodet begynner å dø (osteonekrose). Sykdommen har flere faser og pågår totalt sett over 2 til 4 år. Det kliniske forløpet er høyst variabelt. Sykdomsprosessen medfører smerter og økende stivhet i hofteleddet. Etter hvert kan leddhodet ødelegges og smuldre opp. I løpet av noen måneder vil blodforsyningen normalisere seg og nye beinceller kommer til. Disse vil gradvis erstatte det døde beinvevet over 2 til 3 år. I noen tilfeller blir det nye lårbeinshodet nesten som normalt, men hos mange vil det være mer eller mindre deformert.

Tilstanden krever vurdering av ekspert på slike sykdommer. I mange tilfeller er det ikke nødvendig med behandling, i andre tilfeller kan behandlingen bli omfattende og langvarig. På lang sikt er det økt risiko for tidlig utvikling av artrose i hofteleddet.

Neste side