Informasjon

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Behandling

Målet med behandlingen er å lindre smerter i akuttfasen og sikre full bevegelighet i hofteleddet gjennom hele forløpet av sykdommen. Behandlingen individualiseres. Barnets alder er den viktigste faktoren når behandlingen planlegges.

Ved behov for avlastning vil krykker kunne være tilstrekkelig. Det er vanskelig å begrense aktiviteten hos barn, men man bør ikke oppfordre til hopping/ løping i den fasen der beinet brytes ned. Øvelser hos fysioterapeut i kombinasjon med egentrening vil kunne bidra til å opprettholde god bevegelighet i hoften.

Det er mye diskusjon i norske og internasjonale fagmiljøer om hva som er den beste behandlingen. Dette skyldes blant annet at nesten alle blir "friske" på kort sikt, mens problemer som artrose og lignende ikke utvikles før i 40-50 års alder. Det tar da lang tid fra man innfører en ny behandling og til man ser om denne har hatt noen effekt sammenlignet med den tradisjonelle behandlingen.

I mange tilfeller er graden av sykdom så mild at ingen behandling er påkrevd utover oppfølging og eventuelt avlastning av leddet i en kort periode. Men i andre tilfeller er Calvé-Legg-Perthes en meget brysom sykdom hvor langvarig avlastning, bruk av korsett/skinne eller operasjon kan være påkrevd. Det finnes ingen medisiner som kan helbrede sykdommen, men smertestillende eller betennelsesdempende medisiner (NSAIDs) kan brukes til å dempe smerte og minske stivhet. 

Sykdommen går over av seg selv i løpet av 2 til 4 år. I fasen med nedbrytning av lårbenshodet er det viktig med regelmessige kontroller slik at man kan endre plan for behandlingen ved behov. I Norge er det vanlig med kontroll hver 4. måned eller oftere. Ved endring i tilstanden bør barnet vurderes av spesialist før neste planlagte kontroll.

For å redusere risikoen for utvikling av slitasjeskader og ødelagte hofteledd bør barnet unngå store fysiske belastninger - særlig hvis det har mye smerter. Tidligere anbefalte legene opptil 1 års avlastning, stort sett i form av sengeleie. I dag vet vi at så ekstrem avlastning ikke hjelper, tvert imot skaper langvarig inaktivitet betydelig muskelsvinn som krever lang restitusjonstrening.

Fysioterapeut vil hjelpe til med behandling, informasjon og instruksjon om hvordan hoften kan brukes og trenes opp.

I noen tilfeller velger man å operere for å bedre lårbeinets stilling. Hvis lårbeinet har en uheldig stilling inne i hofteskålen, øker det risikoen for deformering av leddhodet, noe som med tiden vil kunne føre til artrose og varige smerter. 

Forrige side Neste side