Informasjon

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Prognose

For mange (60-70 prosent) er prognosen god. De varige skadene på lårbeinshodet er ofte så små at de verken på kort eller lang sikt gir særlige problemer. Men for noen barn kan sykdommen oppleves som en lang og slitsom periode. Heldigvis går sykdommen over i løpet av 2 til 4 år. Hvordan det går videre med hofteleddet, avhenger av hvor skadet lårbeinshodet har blitt i løpet av sykdommen. Risikoen for kroniske plager er absolutt til stede.

Barn som får sykdommen før de er 5-6 år, har den beste prognosen. Sjansen for å få feilstillinger og varige problemer øker med barnets alder da sykdommen startet. Jenter får oftere langvarige problemer etter sykdommen enn det gutter gjør.

Selv etter at sykdommen er gått over, og barnet har blitt voksent, kan det være økt risiko for hofteplager (artrose). Dette gjelder spesielt dersom lårbenshodet ikke har fått helt normalt fasong. 

Forrige side Neste side