Informasjon

Innovervendt forfot, inntåing

Innovervendt forfot er den hyppigste årsaken til inntåing hos spedbarn. Det er en normalvariant, og nesten alle har normale føtter ved 2 års alder.

Hva er innovervendt forfot?

Beina i foten

Inntåing er et ganske allminnelig fenomen blant nyfødte og småbarn. I noen tilfeller skyldes tilstanden at fremre del av forfoten er buet innover mot midten. På fagspråket kalles det metatarsus adductus. Metatars er navnet på de fem mellomfotsbeina og adductus betyr innovervendt.

Metatarsus adductus forekommer hos cirka 1 av 1.000 nyfødte. Tilstanden er noe hyppigere blant jentebarn og er en uskyldig feilstilling som rettes opp av seg selv uten behandling hos nesten alle innen 2 års alder.

Metatarsus varus er en annen type feilstilling som i de fleste tilfeller krever gipsbehandling ved ca. åtte måneders alder. Varus-tilstanden er klart sjeldnere enn adductus-tilstanden.

Årsak

Den mest sannsynlige årsaken til innovervendt forfot er at foten har blitt klemt inne i livmoren, særlig i siste del av svangerskapet. Derfor er tilstanden hyppigere blant fullbårne barn enn blant fortidlig fødte barn. Tilstanden er også hyppigere blant førstegangsfødende mødre.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved at man ser at forfoten er innovervendt. Lar feilstillingen seg lett korrigere ved å presse forfoten i riktig posisjon, foreligger metatarsus adductus. Lar feilstillingen seg ikke korrigere, foreligger metatarsus varus. Ytterligere undersøkelser er ikke påkrevd.

Ved metatarsus varus bør barnet henvises til ortoped. Ved metatarsus adductus kan man vente til omkring åtte måneders alder med å vurdere behovet for henvisning. Hvis feilstillingen på dette tidspunktet fortsatt er markant, anbefales vurdering av ortoped.

Behandling

Som nevnt vil de aller fleste med metatarsus adductus bli bra av seg selv. 85-90 prosent av tilfellene diagnostisert ved fødselen er normalisert uten behandling ved 1 års alder.

Noen anbefaler likevel å tøye forfoten regelmessig. Det gjøres i så fall på følgende måte: Grip fatt i hælen med den ene hånden og hold den fast. Grip fatt i forfoten med den andre hånden og strekk forfoten slik at feilstillingen oppheves, ev. overkorrigeres litt. Du kan foreta fem slike tøyninger i forbindelse med hvert bleieskift. Det er usikkert om denne behandlingen har noen effekt.

Dersom feilstillingen ikke har rettet seg opp til omkring åtte måneders alder, eller det foreligger metatarsus varus, kan det være aktuelt å gipse forfoten i noen uker i riktig stilling. Gips skiftes i så fall annenhver uke og etter 3-4 gipsskiftinger kan behandlingen opphøre.

Vil du vite mer?

  • Metatarsus adductus og varus - for helsepersonell