Informasjon

Medfødte feilstillinger i fot

Barn kan ha medfødte feilstillinger i ankelledd og fot. Noen av disse tilstandene bør behandles for å unngå problemer senere i livet. Her følger en kort oversikt over de vanligste feilstillinger og misdannelser i føtter.

Foten

Består av ankelledd og fotblad. Fotbladet deles gjerne inn i 3 deler, bakfot, midtfot og forfot.

9984-2-fodskelet.png

Når skal du søke lege?

Feilstillingene oppdages ofte ved nyfødtundersøkelsen, men noen ganger kan det være at en tilstand som man trodde ville rette seg selv, faktisk må behandles. Har du mistanke om at ditt barn har en tilstand som har behov for behandling, bør du ta kontakt med helsestasjonslegen eller fastlegen for en vurdering. Det er ikke alltid så lett å vurdere om en tilstand skal behandles eller ikke. Andre helsepersonell som kan være aktuelle å rådføre seg med, er ortopeder og fysioterapeuter.

Forskjellige tilstander

Inntåing - metatarsus adductus /varus

Inntåing er ikke uvanlig. Ytterkanten på fotbladet ser ut som en C. Kan man rette opp feilstillingen uten å bruke noe særlig kraft, er det vanligvis en tilstand som retter seg selv (metatarsus adductus). Må man bruke mer kraft, eller det tar lang tid før foten retter seg opp, kan det være at tilstanden skal behandles mer intensivt (metatarsus varus).

Klumpfot - pes equinovarus adductus

Forfoten er vridd ned og inn. Hælen er ofte liten og vridd innover. Bevegeligheten i fotblad og ankelledd er nedsatt. Må ofte behandles med gipsing og noen ganger operasjon.

Fotbladet bøyd oppover - pes calcaneovalgus

En ganske vanlig tilstand der fotryggen ligger "brettet" opp mot leggen. Det er ingen klar enighet om hvordan tilstanden skal behandles, men ofte retter den seg av seg selv.

Vertikal talus

Deler av fotbladet er bøyd oppover og det er vanskelig å rette ut. Tilstanden er sjelden og må ofte rettes opp ved hjelp av en operasjon.

For mange tær - polydaktyli

Poly betyr mange og daktyl kommer fra det greske ordet daktylos som betyr finger. Ekstra fingre og tær - begge tilstander betegnes polydaktyli - kan være med eller uten ben. Det er ikke alltid behov for å behandle tilstanden. Dersom man velger å operere, gjøres dette vanligvis når barnet er 6-9 måneder gammelt.

Syndaktyli

Ulike grader av sammenvoksing av tær (eller fingre). Tærne kan henge sammen med litt hud som ser ut som svømmehud, eller de kan være mer fullstendig sammenvokst. Tilstanden kan være arvelig og det er ikke alltid behov for behandling.

Overlappende tær

Forekommer vanligvis i familier. Det vanligste er at lilletåen (5. tå) er litt vridd, har liten negl og ligger under 4. tå. Kan rettes opp med å tape 5. tå til 4. tå. Dersom tilstanden gir mye ubehag, kan det i noen tilfeller være nødvendig å operere.