Informasjon

Fuglebryst

Fuglebryst er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker påfallende mye frem. Tilstanden er sjelden, og de fleste har ingen andre plager enn det utseendemessige.

Temaside om Korona

Hva er fuglebryst?

Det er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker påfallende mye frem. Andre betegnelser er kyllingbryst eller pectus carinatum. Utseende og grad av frembukning av brystkassen kan variere mye. Konsekvensene er først og fremst av kosmetisk og psykologisk karakter. De fleste med fuglebryst har ingen andre plager enn det utseendemessige.

Tilstanden er sjelden. Det er beregnet at 0,06% av befolkningen har tilstanden. Menn har oftere denne abnormiteten enn kvinner (4:1).

Årsak

Årsaken er ukjent, men tilstanden kan være en del av et syndrom - det vil si en tilstand der det foreligger flere unormale forhold. Familiær forekomst (25 prosent) og andre ledsagende feil kan tyde på en feil i utviklingen i bindevevet. Tilstanden kan forekomme sammen med medfødt hjertesykdom, andre skjelettanomalier (20 prosent har skoliose) og mer sjeldne anomalier/ syndromer.

Tilstanden er sjelden tilstede ved fødselen. Den oppstår gjerne i 5-10 års alderen og forverres ofte under vekstspurten i puberteten. Noen få utvikler stivhet i brystveggen med nedsatt lungekapasitet og økt forekomst av luftveisinfeksjoner.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av de typiske forandringene i brystkassen. Det er vanligvis ikke påkrevd med andre undersøkelser, men legen vil lytte på hjertet for å avkrefte at det foreligger en medfødt hjertesykdom.

I de få tilfellene med redusert lungefunksjon, vil det bli foretatt en grundigere vurdering av lungefunksjonen og tatt røntgen eller CT av brysthulen. Eventuelt kan det være aktuelt å kontrollere hjertet med EKG og ekkokardiografi.

Behandling

I de aller fleste tilfeller er det uaktuelt med noen form for behandling. Ortosebehandling (korsett) i 1 til 2 år har vist seg å ha god effekt på deformiteten, men behandlingen stiller store krav til pasienten og familien. Kirurgisk korreksjon utføres sjelden.

Prognose

Ubehandlet beror prognosen mest på i hvilken grad deformiteten påvirker pasienten psykologisk. Mange pasienter med deformiteter i brystkassen unnviker å vise seg offentlig under hele livet. Dette faktum i kombinasjon med forbedrede behandlingsmetoder, bør motivere til at barn og ungdommer med slike deformiteter bør henvises til kirurg for vurdering. Eventuell operasjon er ikke aktuelt før etter puberteten. Kirurgisk behandling beskrives også å ha god prognose, resultatene synes å være best ved tidlig operasjon.

Vil du vite mer?

  • Fuglebryst - for helsepersonell