Informasjon

Fuglebryst

Fuglebryst er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker påfallende mye frem. Tilstanden er sjelden, og de fleste har ingen andre plager enn det utseendemessige.

Hva er fuglebryst?

Det er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker påfallende mye frem. Det latinske diagnosenavnet er pectus carinatum.

Utseende og grad av frembukning av brystkassen kan variere mye. Konsekvensene er først og fremst av kosmetisk og psykologisk karakter. De fleste med fuglebryst har ingen andre plager enn det utseendemessige.

Tilstanden er sjelden og forekommer hos 1 av 1500. Gutter/menn har oftere pectus carinatum enn jenter/kvinner (4:1).

Årsak

Årsaken er ukjent, men man antar at det kan skyldes unormal vekst av brusk i ribben eller av brystbenet. 

Det er en tendens til opphopning i enkelte familier, og man antar at det foreligger en arvelig komponent. Det er også beskrevet økt forekomst av andre skjelettforandringer. I en gruppe pasienter ble det funnet økt forekomst av ryggskjevhet (skoliose). 

Pectus carinatum kan også forekomme som ledd i noen sjeldne syndromer hvor det foreligger medfødte feil i kroppens bindevev. 

Forandringene er sjelden tilstede ved fødselen. Den oppstår gjerne i 5-10 års alderen og forverres ofte under vekstspurten i puberteten. Noen få utvikler stivhet i brystveggen med nedsatt lungekapasitet. 

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av de typiske forandringene i brystkassen. Det er vanligvis ikke påkrevd med andre undersøkelser utover en generell undersøkelse av skjelett, hjerte og lunger. 

I de få tilfellene med redusert lungefunksjon, vil det bli foretatt en grundigere vurdering av lungefunksjonen og tatt røntgen eller CT av brysthulen. Eventuelt kan det være aktuelt å kontrollere hjertet med EKG og ekkokardiografi.

Behandling

Ved små forandringer er det i de aller fleste tilfeller ikke aktuelt med noen form for behandling. Men når dette er kosmetisk sjenerende og psykisk belastende kan behandling være aktuelt.

Korsettbehandling (ortose) foretrekkes, og man forsøker å unngå kirurgi. Korsett kan benyttes dersom man kommer tidlig til, når skjelettet enda er mykt og mulig å forme. En slik behandling vedvarer fra 6 måneder og opptil flere år, og krever derfor god motivasjon og utholdenhet. Denne behandlingen er sentralisert og krever henvisning fra fastlege til torakskirurg. Utgiftene til slik korsettbehandling dekkes av sykehuset. 

Kirurgi benyttes i de tilfeller hvor det er grunn for behandling og korsett ikke kan benyttes. 

Prognose

Prognosen ved bruk av korsett er god. De fleste klarer å gjennomføre den langvarige behandlingen, og utsiktene til et godt resultat er gode. 

Kirurgisk behandling er mer belastende, og ikke helt uten komplikasjoner. Rådgivning for og imot operasjon er individuell, og avhenger av graden av utstående bryst, alder og eventuelt andre samtidige sykdommer. 

Vil du vite mer?

  • Fuglebryst - for helsepersonell