Informasjon

Inntåing - innoverrotasjon av leggen

Den hyppigste årsaken til inntåing i småbarnsalderen fra 1 til 4 år er en rotasjonsfeilstilling i leggen. Det er en utviklingsforstyrrelse som retter seg opp av seg selv og som ikke behøver behandling.

Hva er innoverrotasjon av leggen?

Inntåing er et vanlig fenomen hos småbarn og barn opptil 10 års alderen. Den vanligste forklaringen er innoverrotasjon av leggen (medial tibiatorsjon) som oppstår hos barn i alderen 1 til 4 år. Denne tilstanden forekommer som regel i begge beina, og den blir synlig når barnet begynner å gå.

Tilstanden er like hyppig blant jenter og gutter. Det er en utviklingsvariant, en normal tilstand. Man tror rotasjonen skyldes at leggen er blitt presset i en skjev stilling i fosterstadiet.

Symptomer

Innoverrotert legg blir synlig i form av inntåing når barnet begynner å gå. Tilstanden er mest fremtredende i 1 til 3 års alderen. Etter hvert som barnet vokser, vil tilstanden rette seg opp av seg selv. Ved 8-10 års alder er tilstanden normalisert hos over 90 prosent.

Diagnosen

Typisk foreligger inntåing med begge føttene. I noen tilfeller kan tilstanden være ensidig og da oftest i venstre legg. Når barnet går, peker kneskjellene rett fremover og forfoten er innovervendt. Ved å utelukke at skjevheten sitter i forfoten (innovervendt forfot), kan man konkludere med at forandringen sitter i leggen. Røntgen er vanligvis ikke nødvendig.

Behandling

I de aller fleste tilfeller korrigeres feilstillingen av seg selv. Vanligvis skjer det omkring 5 års alderen. Det er ikke nødvendig med spesielle tiltak, og det er heller ikke vist at bestemte tiltak bedrer utfallet. I uttalte tilfeller kan det være aktuelt med operativt inngrep, men komplikasjonsrisikoen er høy, og man prøver å unngå kirurgi.

Vil du vite mer?

  • Tibiatorsjon - for helsepersonell