Informasjon

Scheuermanns sykdom

Scheuermanns sykdom er en rygglidelse som oppstår hos 4-8 prosent av tenåringer og oftest blant gutter. I de fleste tilfeller gir tilstanden ingen eller få smerter eller ubehag, men ungdommene utvikler en varig, karakteristisk økt krumning av øvre del av ryggen.

Hva er Scheuermanns sykdom?

Scheuermanns sykdom medfører en vekstforstyrrelse i ryggvirvlene som gjør at ryggen etter en tid får en unormal krumning. Vekstforstyrrelsen fører til at virvlene vokser mer i bakkant enn i forkant, slik at de får en kileform, hvor den laveste delen av virvelen er rettet forover. Det er som oftest ryggvirvlene i brystregionen som påvirkes, slik at du blir krumrygget. Hvis virvlene i lenderyggen inngår i sykdommen, vil denne delen av ryggen miste sin naturlige svai.

Normal ryggsøyle
Scheuermanns sykdom

Et krav til diagnosen er at minst tre virvler som henger sammen, er forandret. I noen tilfeller er bare noen få virvler rammet, i andre tilfeller kan større deler av ryggsøylen være involvert.

Sykdommen er oppkalt etter den danske røntgenlegen Holger Werfel Scheuermann som var den første som beskrev tilstanden i 1921. Tilstanden ses hyppigst hos gutter. Den debuterer ofte i 12-14 års alderen i forbindelse med puberteten. Diagnosen stilles sjelden før 10-års alder. Høye gutter har økt risiko for å få Scheuermanns sykdom.

Årsak

Årsakene til sykdommen er ukjent. Det ser ut til at arv kan spille en viktig rolle, idet lignende forandringer finnes hos cirka 50 prosent av dem som har søsken med sykdommen. Det kan se ut til at det er en overhyppighet av sykdommen hos ungdom som driver med spesielle aktiviteter, for eksempel langrenn og turn, men dette er omstridt. Man tror at en av mekanismene bak veksthemmingen er nedsatt blodforsyning til fremre del av ryggvirvlene.

Symptomer

De fleste med Scheuermanns sykdom har lite smerter eller ubehag, men de kommer til legen fordi foreldrene bemerker "dårlig holdning" og rund rygg. Ubehag kan imidlertid forekomme i form av periodevis tretthetsfornemmelse og moderate smerter i den delen av ryggen som er påvirket av sykdommen. Dette forekommer især etter idrettsaktiviteter og ryggbelastning. Smertene bedrer seg ved hvile.

Sykdommen varer noen år, i vokstperioden, og brenner deretter ut. Smertene og ubehaget gir seg da, men holdningsforandringen blir varig.

I meget sjeldne tilfeller kan nerver som går ut fra denne delen av ryggen, komme i klemme, noe som kan medføre smerter, tap av følesans og tap av funksjon i muskelgrupper.

Diagnosen

Den typiske krumningen av ryggen til en tenåring gir mistanke om tilstanden. Ofte foreligger også økt stivhet i ryggen, der ungdommen ikke klarer å bøye seg like langt fremover som andre og der det samtidig strammer i musklene på baksiden av lårene. Sykdommen vises på røntgenbilder, hvor de karakteristiske kileforandringene av ryggvirvlene kan ses. Bakgrunnen for å ta et slikt røntgenbilde er vanligvis en sykehistorie med ryggsmerter hos en tenåring med forandringer av ryggens krumning.

Behandling

De aller fleste har så milde plager at det ikke er nødvendig med noen form for behandling.

Det mangler internasjonal enighet om hva som er riktig behandling for personer med mer uttalte forandringer.

Du bør være nøye med sittestillingen - ikke "ligg" i stolen. Har du smerter, anbefales det å unngå tunge løft eller bæring av ryggsekk og lignende. Du bør drive allsidig fysisk aktivitet, men uten for store belastninger på ryggen. Magemuskler og ryggstrekkere skal styrkes. Vær litt forsiktig med aktiviteter hvor du sitter framoverbøyd, slik som sykling og roing. Hos noen kan det komme på tale med fysioterapi for å styrke muskulatur og sikre bevegelighet i ryggen.

Hos unge pasienter i vekst er forandringene i ryggen til å begynne med såkalt "myke", det vil si at de til en viss grad kan rettes opp ved trykk utenfra. I denne fasen kan det for noen være aktuelt å bruke korsett, især hvis du har sterke smerter og en tydelig krumningsforandring i ryggen. Korsettet fungerer som et stivt skall som hindrer videre utvikling av ryggforandringene. Et slikt korsett bør brukes inntil skjelettet er fullt utvokst.

I tilfeller hvor forandringene i ryggens krumning er uttalte, kan operasjon komme på tale, men det er meget sjelden.

Det er ukjent om korsetter eller kirurgiske behandlinger forhindrer noen av konsekvensene av tilstanden.

Prognose

Tilstanden kan hos noen utvikle seg videre, med forverring av krumningsforandringene så lenge du er i vekst. Videre utvikling vil ofte bremse opp etter dette.

Forandringer i brystryggen har bedre prognose enn forandringer i korsryggen. Korsryggforandringer kan disponere for kroniske smerter. Kanskje bør du unngå å velge et yrke hvor ryggen utsettes for store belastninger.

Vil du vite mer?