Informasjon

Hoftebetennelse, serøs coxitt, hos barn

Serøs coxitt er en kortvarig betennelsestilstand i hofteleddet hos barn. Tilstanden oppstår gjerne over få dager med at barnet får smerter hoften, låret eller kneet og unngår å belaste beinet.

Hva er hoftebetennelse hos barn?

Normalt hofteledd
Normalt hofteledd

Serøs coxitt er en kortvarig betennelsestilstand i hofta. Dette er den hyppigste hoftelidelsen hos barn, og den forekommer oftest i alderen 3-8 år, dobbelt så hyppig blant gutter som jenter. Tilstanden oppstår vanligvis relativt raskt med at barnet får smerter og unngår å belaste beinet. Barnet begynner å halte, og bevegeligheten i leddet blir mindre. Små barn har vansker med å angi hvor smerter kommer fra, og de kan for eksempel klage over vondt i magen eller knærne. Det er derfor ikke alltid umiddelbart opplagt for foreldre eller legen at det dreier seg om en hoftelidelse. Det man likevel kan se, er at barnet gjerne holder hoften lett bøyd og rotert utover, fordi dette er den stillingen som gir minst smerte.

Noen barn gråter om natten på grunn av smerter.

 I cirka fem prosent av tilfellene foreligger tilstanden i begge hofteleddene.

Årsak

Årsaken er ukjent. Det har vært spekulert i flere ulike forklaringer. Muligens kan tilstanden skyldes en reaksjon i immunforsvaret (kroppens forsvarssystem). Det viser seg nemlig at 70 prosent av dem som rammes, nylig har hatt en infeksjon i luftveiene. En annen forklaring kan være at dette følger etter en skade mot hofta, for eksempel etter et fall. Imidlertid regner man med at bare 20-30 prosent har hatt en tilstrekkelig stor skade på forhånd.

Det foreligger en betennelse (inflammasjon) i leddhinnen, synovia, i hofteleddet.

Diagnosen

Symptomene er gjerne typiske med smerter i beinet, halting og eventuelt at barnet helt unngår å belaste beinet. Imidlertid er dette symptomer som også forekommer ved sjeldnere og mer alvorlige tilstander som også kan ramme hofta.

Tilleggsundersøkelser og prøver tas for å utelukke andre sykdommer. Blodprøver tas for å utelukke at det er bakteriebetennelse i hofteleddet (septisk artritt). Ultralydundersøkelse av hofteleddet vil kunne vise forandringer på grunn av økt mengde leddvæske. Imidlertid kan et slikt funn også ses ved andre tilstander, slik at det støtter diagnosen, men det gir ikke noe 100% sikkert svar.

Røntgen av hoftene er normal.

Behandling

I akuttfasen kan man ikke med sikkerhet skille denne tilstanden fra andre og mer alvorlige hoftesykdommer. Derfor må man være "føre var" og behandle som om det skulle være en av de andre mulige tilstandene (Calvé-Legg-Perthes sykdom, septisk artritt, epifysiolyse). Det vil si at det er viktig med avlastning og hvile.

Barnet bør holde sengen i 7 til 10 dager og avlaste på annen måte inntil smertene går tilbake og bevegeligheten i leddet igjen er normal. Forbigående kan det være aktuelt å gi smertelindrende medisiner.

Prognose

Dette er en "godartet" tilstand. Symptomene går helt tilbake, og barnet blir friskt i løpet av 1 til få uker. Sykdommen etterlater ingen varige skader.

I 1-2 prosent av tilfellene kan serøs coxitt være en forløper til den mer skadelige tilstanden Calvé-Legg-Perthes sykdom. Derfor anbefales det en røntgenkontroll innen det har gått 6 måneder etter sykdomsutbruddet.

Vil du vite mer?

  • Serøs coxitt - for helsepersonell