Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Barnets leie kan påvirke hodets form

Skjevt hode

Hodeskallens tøyelighet er en av de biologiske fordelene naturen har gitt babyer for å hjelpe dem til å overleve og utvikle seg. Men fordi babyens skalle er myk og lett formbar, kan for mye liggetid i en bestemt posisjon gi hodet en ujevn form også etter at babyen er født. Denne formen for hodeskjevhet, leiebetinget hodeskjevhet (positional head deformity), oppstår hos spedbarn som ligger på ryggen mesteparten av tiden i krybben/sengen, i bilsetet og i spedbarnssetet. Leiebetinget skjevhet i hodeskallen kan forsterke skjevheter oppstått under fødselen, eller det kan skape en avflating eller forlenging av hodet hos et spedbarn som hadde normalt hode ved fødselen.

Leiebetinget skjevhet i hodet er mest synlig når du ser rett ned på hodet til babyen (se bildet). Fra den vinkelen vil den bakre delen av hodet se flatere ut på den ene siden sammenlignet med den andre, og kinnbenet og pannen på den flate siden vil være presset litt frem. Øret på den flate siden kan også være skjøvet litt fremover. Denne skjevheten kan også føre til at den store halsmuskelen som går fra kragebeinet og fester bak øret på hodeskallen (sternocleidomastoideus muskelen), kan bli forkortet, noe som gjør at barnet får problem med å rette opp hodet. Denne tilstanden kalles torticollis.

En uregelmessig hodeform forårsaket av at babyen ligger mye på ryggen, er et fenomen som nå forekommer hyppigere enn før fordi foreldrene følger legenes råd om å la babyen ligge på ryggen med ansiktet opp når babyen sover. Siden legene startet å anbefale denne liggestillingen, har forekomsten av plutselig spedbarnsdød falt dramatisk. En høyere forekomst av hodeskjevhet, som for de fleste er et forbigående fenomen, og som lar seg forebygge, er en lav pris å betale for et slikt viktig fremskritt. Mens vi tidligere regnet at 1 av 300 nyfødte barn utviklet hodeskjevhet, angis tallene nå å være 1 av 60.

Forrige side Neste side