Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Diagnosen

Tidlig påvisning av posisjonell hodeskjevhet er viktig på grunn av den raskt voksende hodeskallen til spedbarnet. For å unngå større hodeskjevhet må tiltak settes inn så tidlig som mulig mens hodet enda er meget føyelig og før barnet har blitt et halvt år.

Forrige side Neste side