Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Mange nyfødte har litt skjeve hoder. Det er som regel forbigående.

Diagnosen

Tidlig påvisning av posisjonell hodeskjevhet er viktig på grunn av den raskt voksende hodeskallen til spedbarnet. For å unngå større hodeskjevhet må tiltak settes inn så tidlig som mulig mens hodet enda er meget føyelig og før barnet har blitt et halvt år.

Forrige side Neste side