Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Ikke bekymre deg

Hvis du bruker mye tid på å bekymre deg over formen på hodet til babyen din, vil du miste mye av gleden ved å ha blitt mor eller far. I løpet av noen få måneder, vil babyen ha mye større kontroll over hodet og nakkemusklene, og de viljestyrte bevegelsene vil jevne ut trykket mot skallen - og hodet vil da begynne å anta normal form. Hodet er et eksempel på den dramatiske veksten og utviklingen som babyen din gjennomgår i løpet av første leveår. Oppfølgingsundersøkelser av spedbarn med skjevt hode på grunn av liggestillingen viser at skjevheten hos de aller fleste retter seg opp med tiden. Ca. 10 prosent vil imidlertid kunne ha bestående hodeskjevhet.

Forrige side Neste side