Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Mange nyfødte har litt skjeve hoder. Det er som regel forbigående.

Forrige side