Informasjon

Skjevt hode hos nyfødte

Mange nyfødte har litt skjeve hoder. Det er som regel forbigående.

Hva er skjevt hode?

Mange nyfødte har litt skjeve hoder. Noen ganger er det fordi hodet har blitt klemt skjevt i den trange fødselskanalen under fødselen. Heldigvis er babyens hodeskalle laget slik at den motstår et slikt press. Benene i skallen vokser ikke sammen før barnet er 15-18 måneder gammelt. En ikke-sammenvokst skalle gir babyens hode den fleksibiliteten som trengs under fødselen. De bløte områdene (fontanellene) mellom de ikke sammenvokste beina gir også hjernen rom til å vokse. Faktisk så vil det nyfødte barnets hjerne dobles i størrelse i løpet av det første 1,5 år etter fødselen.

Barnets leie kan påvirke hodets form

Skjevt hode

Hodeskallens tøyelighet er en av de biologiske fordelene naturen har gitt babyer for å hjelpe dem til å overleve og utvikle seg. Men fordi babyens skalle er myk og lett formbar, kan for mye liggetid i en bestemt posisjon gi hodet en ujevn form også etter at babyen er født. Denne formen for hodeskjevhet, leiebetinget hodeskjevhet (positional head deformity), oppstår hos spedbarn som ligger på ryggen mesteparten av tiden i krybben/sengen, i bilsetet og i spedbarnssetet. Leiebetinget skjevhet i hodeskallen kan forsterke skjevheter oppstått under fødselen, eller det kan skape en avflating eller forlenging av hodet hos et spedbarn som hadde normalt hode ved fødselen.

Leiebetinget skjevhet i hodet er mest synlig når du ser rett ned på hodet til babyen (se bildet). Fra den vinkelen vil den bakre delen av hodet se flatere ut på den ene siden sammenlignet med den andre, og kinnbenet og pannen på den flate siden vil være presset litt frem. Øret på den flate siden kan også være skjøvet litt fremover. Denne skjevheten kan også føre til at den store halsmuskelen som går fra kragebeinet og fester bak øret på hodeskallen (sternocleidomastoideus muskelen), kan bli forkortet, noe som gjør at barnet får problem med å rette opp hodet. Denne tilstanden kalles torticollis.

En uregelmessig hodeform forårsaket av at babyen ligger mye på ryggen, er et fenomen som nå forekommer hyppigere enn før fordi foreldrene følger legenes råd om å la babyen ligge på ryggen med ansiktet opp når babyen sover. Siden legene startet å anbefale denne liggestillingen, har forekomsten av plutselig spedbarnsdød falt dramatisk. En høyere forekomst av hodeskjevhet, som for de fleste er et forbigående fenomen, og som lar seg forebygge, er en lav pris å betale for et slikt viktig fremskritt. Mens vi tidligere regnet at 1 av 300 nyfødte barn utviklet hodeskjevhet, angis tallene nå å være 1 av 60.

Diagnosen

Tidlig påvisning av posisjonell hodeskjevhet er viktig på grunn av den raskt voksende hodeskallen til spedbarnet. For å unngå større hodeskjevhet må tiltak settes inn så tidlig som mulig mens hodet enda er meget føyelig og før barnet har blitt et halvt år.

Behandling

Skjevskallethet

Hvis du legger babyen din på ryggen når han eller hun skal sove, gjør du det riktige. For å korrigere eller forebygge utvikling av skjevt hode, kan du forsøke følgende:

  • Varier posisjonen til babyens hode, snu det til venstre eller høyre når hun eller han er i bilsetet, i baby-sitteren eller krybben.
  • Plasser babyen din på magen når du skal leke med barnet. Øv opp barnet til å ligge stadig lengre på magen i våken tilstand.
  • Følg med barnet når det ligger i mageleie. Ikke legg barnet med ansiktet ned slik at det sovner i denne posisjonen.
  • Plasser en skumgummi-skinne eller et opprullet håndkle langs babyens rygg slik at du får han eller henne til å ligge stødig på den ene siden når barnet skal sove.
  • Under mating kan det skje fra motsatt side av det flate bakhodet for å stimulere barnet til å snu hodet og forlenge sternocleidomastoideus muskelen.
  • Prøv også å skifte på retningen til babyens ansikt - til venstre eller høyre - under søvn.
  • Legg barnet slik at han eller hun må snu seg bort fra den flate siden av bakhodet for å se på deg eller for å følge bevegelser eller lyd i rommet.
  • Når dere bærer barnet, kan det deler av tiden bæres i sideleie slik at den "flate siden" av hodet vender opp og det blir strekk på den korte halsmuskelen.

Ved å variere babyens hodeposisjon vil hodet etter hvert rettes ut og få normal form. Samtidig vil sternocleidomastoideus muskelen strekkes og en unngår torticollis. I USA er det noen som tilrår bruk av hodebånd eller hodehjelm for å rette opp hodet. Slik behandling anbefales ikke av norske barneleger annet enn ved betydelige skjevheter.

Hjelmbehandling for å korrigere leiebetinget asymmetri eller avflatning av har vært relativt populært i flere land fra 1990-tallet. Det gir relativt raskt godt kosmetisk resultat ved tidlig oppstart, men resultatene på sikt synes ikke bedre enn ved naturlig vekst hos ellers friske barn. Behandlingen har ikke vunnet popularitet i skandinaviske land.

Forebyggende behandling

Forebygging av posisjonell hodeskjevhet er enda viktigere enn tidlig diagnose og behandling. Helsesøster har en sentral rolle i å informere om forebyggende tiltak og oppdage tidlige tilfeller. Foreldrene bør la barnet ligge mest mulig i mageleie i våken tilstand. Spedbarn kan imidlertid gråte hvis de ikke er vant til å ligge på magen. Løft derfor opp barnet når det begynner å bli urolig og før det starter å gråte. Øk så gradvis tiden barnet ligger på magen. Dere bør ikke bruke en huske eller bilsete til langvarig sitting fordi små spedbarn klarer ikke å holde hodet i midtposisjon og vil tendere til å bøye hodet bakover.

Andre årsaker til hodeskjevhet

I svært sjeldne tilfeller kan to eller flere av beinplatene i babyens hode vokse sammen for tidlig og skape manglende fleksibilitet. Denne stivheten presser andre deler av hodet ut når hjernen vokser. Ofte vet vi ikke årsaken til denne tilstanden, som på legespråket heter kraniosynostose. Behandlingen av denne tilstanden er kirurgisk, og den er vanligvis vellykket hvis inngrepet blir utført før fontanellen lukker seg. Dette er altså en helt annen tilstand enn den som er beskrevet ovenfor.

Ved usikkerhet om en slik tilstand foreligger, kan det være aktuelt å ta et røntgen- eller CT-bilde av hodet. Vanligvis er dette unødvendig ved ordinær skjevskallethet.

Ikke bekymre deg

Hvis du bruker mye tid på å bekymre deg over formen på hodet til babyen din, vil du miste mye av gleden ved å ha blitt mor eller far. I løpet av noen få måneder, vil babyen ha mye større kontroll over hodet og nakkemusklene, og de viljestyrte bevegelsene vil jevne ut trykket mot skallen - og hodet vil da begynne å anta normal form. Hodet er et eksempel på den dramatiske veksten og utviklingen som babyen din gjennomgår i løpet av første leveår. Oppfølgingsundersøkelser av spedbarn med skjevt hode på grunn av liggestillingen viser at skjevheten hos de aller fleste retter seg opp med tiden. Ca. 10 prosent vil imidlertid kunne ha bestående hodeskjevhet.

Vil du vite mer?