Informasjon

Behandling av skoliose

Skoliose hos barn og ungdommer behandles enten med observasjon ved moderate skjevheter, korsett ved større skjevheter eller kirurgi ved uttalte skjevheter i ryggen.

Når er behandling aktuelt?

De fleste barn og ungdommer med skjev rygg har bare en beskjeden skjevhet. Kun oppfølging og kontroller er nødvendig for å forsikre seg om at skjevheten ikke øker.

Alle barn under 10 år som har fått påvist skoliose skal henvises direkte til vurdering ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (Nasjonal behandlingstjeneste for barneskoliose).

Dersom skjevheten er mindre enn 20° (Cobbs vinkel, beregnes ved røntgen), anbefales vanligvis kun observasjon. Er barnet/ungdommen fortsatt i den alderen at det vokser, er regelmessige kontroller med 3 til 6 måneders mellomrom tilstrekkelig. Skulle det vise seg at skjevheten øker, kan det bli nødvendig med korsett eller unntaksvis operasjon.

Skjevheten utvikler seg i den perioden der ungdommen vokser. Når skjelettet er utvokst, minsker skjevutviklingen betydelig.

Korsett

Leger anbefaler korsett til barn med idiopatisk (uforklarlig) skoliose dersom skjevheten er mellom 20° og 45° bedømt ved røntgen. Forutsetningen er at ungdommen fortsatt vokser. Er skjevheten under 30°, vil man forvisse seg om at skjevheten øker før man starter behandling. Er skjevheten over 30°, påbegynnes behandling umiddelbart.

Vanligvis så verken helbreder eller bedrer korsett den eksisterende skoliosen, selv om det finnes eksempler der skjevheten har avtatt under korsettbehandling. Men korsetten er vist å hindre videreutvikling av skjevheten hos over 90 prosent av dem som bruker korsetten 23 timer i døgnet. Behandlingen fortsetter hos jenter til to år etter at menstruasjonen har debutert, da trappes behandlingen ned. Hvis skjevheten overstiger 45° under korsettbehandling, stanses behandlingen og man anbefaler operasjon.

En person som bruker korsett, kan vanligvis delta i alle normale aktiviteter uten begrensninger. De som behandles vellykket med korsett, har ikke mer ryggsmerter enn andre personer.

Det finnes ulike typer korsetter. Valg av korsett avhenger av kirurgens erfaring med de ulike typene, og det er klare nasjonale forskjeller. Eksempler på to hyppig brukte korsetter:

  • Milwaukee korsetten. Dette er en helkropps-korsett med en halsring med utsparinger for haken og bakhodet. Den er flat foran og har to flate områder bak. En Milwaukee-korsett kan brukes til å stabilisere en skjevhet hvor som helst i ryggen.
  • Torakolumbosakral ortose (TLSO). Dette er en korsett som er enda tettere tilpasset og som synes mindre under klærne. Den passer også under armene og rundt brystkassen. Denne korsetten brukes først og fremst i behandlingen av skjevheter langt nede i ryggsøylen.

Operasjon

Operasjon anbefales når skjevheten overstiger 40-50°. Skoliose-kirurgi er vanligvis vellykket i forhold til å bedre holdningen og ryggens funksjon.

Den vanligste metoden innebærer å "lodde sammen" flere ryggvirvler. Det gjøres ved å plassere biter av bein tatt fra bekkenbeinet mellom to eller flere ryggvirvler. Etter hvert vil virvlene og beinbitene vokse sammen. Det opereres inn metallstaver, kroker, skruer, wire for å hindre skjevheten i å endre seg de neste 3 til 12 månedene - den tiden det tar for sammenvoksningene til å bli fast. Denne instrumenteringen kan også bidra til å redusere den eksisterende skjevheten med opptil 50 prosent. Kirurgi kan vanligvis korrigere f.eks. en 55-graders skjevhet i brystdelen av ryggen hos en 13-årig jente ned til 25-30°.

De fleste opereres fra ryggsiden, men unntaksvis opererer man på forsiden av ryggsøylen. Inngrepet foregår da gjennom brysthulen.

Skoliosekirurgi er en av de lengste og teknisk mest krevende kirurgiske inngrepene som utføres på barn. Operasjonen angis å ta 4-5 timer. Innleggelsen varer i 4-7 dager og aktivitetsnivået må begrenses de kommende 3 til 12 månedene.

Andre behandlingsformer

Man har forsøkt andre former for behandling som elektrisk stimulering av muskler, fysioterapi, kiropraktikk og fysisk trening. Men det finnes ingen bevis for at slik behandling hindrer skjevheten i ryggen fra å øke. Likevel, det å være fysisk aktiv anbefales, det bedrer den generelle helsetilstanden og velværet.

Animasjoner

Vil du vite mer?